Home » Actueel » Berichtenuitwisseling met webservice GGK

Berichtenuitwisseling met webservice GGK

Inmiddels zijn veel gemeenten aangesloten op het portaal van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGK) voor de berichtenuitwisseling van Wmo- en Jeugd. Een volgende fase geeft invulling aan de geautomatiseerde berichtenuitwisseling met behulp van webservice.

Vanaf februari 2015 zijn de webservice van het GGK beschikbaar. Omdat niet iedereen tegelijk kan aansluiten, stelt KING een aansluitkalender op. Samenwerkingsverbanden en gemeenten die aan de voorwaarden voldoen om de webservice te kunnen gebruiken, kunnen een aansluitmoment reserveren in 2015.

Berichtenuitwisseling GGK

Vier zaken van belang

Er zijn vier zaken van belang voor het werken met de webservicevariant. Allereerst heeft de organisatie het webportaal van het Knooppunt nodig om de webservices te kunnen aanmaken. Verder is Digikoppeling nodig voor de berichtenuitwisseling tussen gemeente of samenwerkingsverband en het GGK. Ten derde moeten er afspraken gemaakt worden met zorgaanbieders over productcodes, productcategorieën en de Verwijsindex. Tot slot dient uw applicatieleverancier klaar te zijn voor het gebruik van de webservices.

Meer weten?

Uitgebreide informatie over het aansluiten op de webservices vindt u op de website Knooppuntdiensten (link). Wilt u direct advies over uw situatie? Neem dan contact op met het team van VISD via e-mail.