Home » Actueel » Buurtrechters: voorsorteren op de Omgevingswet?

Buurtrechters: voorsorteren op de Omgevingswet?

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat aangegeven wanneer een omgevingsvergunning vereist is en onder welke condities vergunningsvrij mag worden gebouwd of verbouwd. En voor de meeste burgers en bedrijven die willen bouwen of verbouwen kan die laatste categorie niet groot genoeg zijn. Ook de overheid heeft baat bij het vergroten van die laatste categorie, omdat dan het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen afneemt. Met de komst van de Omgevingswet wil de overheid nog verder terugtreden in haar rol als vergunningverlener en de verwachting is dat haar rol op het gebied van handhaving gaat toenemen.

Harrie Dahlmans, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, schrijft over buurtrechters.