Home » Actueel » Dag van de Digitale Overheid biedt maatwerk voor future work skills

Dag van de Digitale Overheid biedt maatwerk voor future work skills

Dag van de Digitale Overheid

Op donderdag 26 mei 2016 vindt ‘de Dag van de Digitale Overheid’ plaats. Het congres biedt ambitieuze overheidsorganisaties de mogelijkheid om samen met medewerkers in de eigen omgeving te werken aan ‘future work skills’. Organisator Stichting Digitale Overheid organiseert jaarlijks een congres en heeft voor 2016 voor een vernieuwende opzet gekozen en wil daarmee minimaal 1.000 deelnemers op deze dag mobiliseren.

Het concept

Het congres is in Beeld en Geluid in Hilversum en bestaat uit een plenair programma met een beperkt aantal deelnemers. Parallel hieraan worden decentrale studiedagen bij de deelnemende gemeenten georganiseerd. De deelnemers krijgen via livestreams toegang tot het exclusieve videomateriaal en de centrale presentaties. Zij gaan hier vervolgens zelf mee aan de slag met een eigen moderator. Deze verwerkt de wensen en uitdagingen van de deelnemende organisatie in een op maat gemaakt programma en begeleidt de sessie.

Het thema

Het thema van de Dag van de Digitale Overheid 2016 is ‘future work skills’. Er is al veel aandacht voor de ‘harde’ kant van digitalisering, bijvoorbeeld vanuit de landelijke programma’s vanuit KING en VNG. Maar wat technisch mogelijk en wenselijk is, vereist ook een nieuwe manier van organiseren, werken en vooral van denken. Voor een digitale overheid zijn een andere attitude en andere vaardigheden noodzakelijk. Het congres maakt de deelnemers bewust van de veranderingen en de eisen die het aan de organisatie stelt en aan henzelf.

Telengy als moderator

Telengy steunt het initiatief van de stichting door op te treden als moderator van de Dag van de Digitale Overheid 2016. Samen met de deelnemende gemeenten stellen we het programma voor de lokale sessie samen en begeleiden deze dag.

Meer weten?

De Dag van de Digitale Overheid vindt plaats op 26 mei 2016. De openingskeynote start om 9.30 uur in Hilversum. Meer informatie vindt u op de website van Stichting Digitale Overheid (www.digitaleoverheid.org). Bij vragen kunt u contact opnemen met Ton de Wit, 06 22 97 29 46 of per e-mail: t.d.wit@telengy.nl.