Home » Adviseurs » Ton de Wit

Ton de Wit

“Ik voel me in mijn element als ik organisaties kan helpen om complexe zaken te ontrafelen.”

Profiel

Ton is een gedreven, ontvankelijke adviseur en projectleider met brede kennis en ervaring op zeer uiteenlopende werkterreinen. Hij staat zelf regelmatig “met de voeten in de modder” en doet dat ook graag. Met zijn brede en jarenlange ervaring, gecombineerd met zijn analytisch vermogen, is hij instaat om ontwikkelingen goed te vertalen naar de praktijk. Een belangrijk vertrekpunt voor Ton is dan ook een goede analyse van de vraag en behoefte van uw organisatie. Vervolgens gaat hij na waar de energie en krachten van de organisatie zitten, en hoe deze het beste mobiliseerbaar zijn. Uiteraard onder een strakke planning om de beoogde resultaten tijdig te kunnen realiseren.

Ton is een goede gesprekspartner op alle niveaus, zowel voor bestuur en management, als voor projectleiders en uitvoerende medewerkers. Hij weet mensen in projecten te binden, verbinden, én enthousiasmeren voor verandering. Organisaties en mensen verder helpen, daar gaat het Ton om. Hij voelt zich in zijn element als hij uw organisatie helpt om complexe zaken en ontwikkelingen te analyseren en ontrafelen. In vele organisaties die Ton in de praktijk heeft begeleid wist hij handreikingen te bieden die de organisatie richting gaf en in beweging bracht. Hij faciliteert en stimuleert de directbetrokkenen om concrete stappen te zetten.

Specialismen

Informatievoorziening, automatisering, samenwerking, organisatieontwikkeling, verandermanagement, projectmanagement.

Contact

Mobiel: 06 – 229 729 46
E-mail: t.d.wit@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Ton de Wit is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Ton

 • Tussenbalans in tien punten bij implementatie Omgevingswet

  Een extra jaar voor implementatie van de Omgevingswet. Wat gaat u doen met dit extra jaar voor oefenen en voorbereiding? Een goed moment om wat afstand te nemen en een tussenbalans op te maken. Ton de Wit, Arjan Kloosterboer en Anne-Marie Bruggert geven in dit artikel een toelichting. Arjan Kloosterboer, Ton de Wit en Anne-Marie […]

 • Herijking I&A-organisatie: aanbevelingen bij een middelgrote gemeente

  Herijking middelgrote gemeente Informatievoorziening krijgt een steeds belangrijkere rol in de gemeentelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Veel gemeenten hebben daarom behoefte aan herijking van de organisatie van de informatievoorziening. Ook een visie op de toekomstige inrichting kan van waarde zijn. Telengy-adviseurs Henk Albers en Ton de Wit hebben voor een middelgrote gemeente de inrichting en het […]

 • Annoteren, wat is het en wat moet en kan ik er mee?

  Om de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving, zoals een Omgevingsplan, goed toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven wordt gebruik gemaakt van zogenoemde annotaties. Omdat we hier veel vragen over krijgen van gemeenten geven Ton de Wit en Arjan Kloosterboer in dit artikel een toelichting. Arjan Kloosterboer en Ton de Wit, experts KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseurs […]

 • Innovatie gemeentelijke informatievoorziening door inzet moderne platformen

  In de jaren ’80 zijn gemeenten al op grote schaal gestart met in-huis automatisering. Vanaf dat moment leunden zij sterk op leveranciers van gemeentelijke software. Deze leveranciers zorgden voor het doorvoeren van wetswijzigingen in de gemeentelijke software, zoals de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften en de GBA, de decentralisaties en de aankomende Omgevingswet. Dit is weliswaar gemakkelijk voor gemeenten, maar het maakt hen ook afhankelijk van de leveranciers. De gemeentelijke softwaremarkt kenmerkt zich door een veelheid aan gemeentespecifieke oplossingen. Voor unieke gemeentelijke processen, zoals bijvoorbeeld […]

 • Vergunnen in afwijking van het Omgevingsplan: vindbaar in het DSO?

  Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. In de praktijk komt het nu en in de toekomst voor dat gemeenten afwijken van het geldende plan om een vergunning te kunnen verlenen. Nu wordt daarvoor een stukje van het betreffende plan aangepast (‘postzegelplan’). Onder de Omgevingswet gaat dit anders lopen. […]

 • Aan de slag met toepasbare regels

  Om de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving, zoals een Omgevingsplan, goed toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven wordt gebruik gemaakt van toepasbare regels. Ton de Wit en Arjan Kloosterboer geven in dit artikel een toelichting. Arjan Kloosterboer en Ton de Wit, experts KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseurs beschrijven Aan de slag met toepasbare regels.

 • 2020, bent u op tijd klaar voor de Omgevingswet?

  De Omgevingswet begin nu wel heel dichtbij te komen en concreet te worden. Veel gemeenten werken inmiddels aan een Omgevingsvisie en experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Belangrijke onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) zijn of worden opgeleverd, leveranciers zijn volop bezig met het aanpassen van software en soms zelfs volledig vernieuwen van applicaties. […]

 • Common Ground, wat kan en moet ik er mee?

  Common Ground is één van de pijlers binnen Samen Organiseren. Het moet gemeenten helpen de vele en snelle ontwikkelingen op het gebied van informatisering te adopteren. Ook moet het gemeenten in staat stellen meer gegevens te hergebruiken, software flexibeler te combineren en minder gebonden te zijn aan leverancier specifieke omgevingen. Er wordt veel over Common […]

 • Where do I begin?

  ‘Where do I begin?’ vroeg Andy Williams zich af in Love Story. Wij vragen ons nu vooral af hoe te beginnen met toepasbare regels bij de Omgevingswet. Ton de Wit, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft hoe te beginnen met toepasbare regels.

 • Vier gemeenten kijken met digitale dienstverlening ver over eigen grenzen

  Een gemeente in Gelderland, eentje in Zuid-Holland en twee in Friesland hebben de handen ineen geslagen om de digitale dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren. Door de bijzondere samenwerking kunnen de vier gemeenten praktijkgerichter werken én kosten besparen. “Voorheen waren we afhankelijk van de planning van grote leveranciers”, vertelt informatieadviseur en initiatiefnemer van het Open […]

 • 2021 is dichterbij dan je denkt…

  De Omgevingswet is een ingrijpende verandering met een lange aanloop en 1-1-2021 lijkt nog ver weg. Dit zorgt ervoor dat gemeenten geen gevoel van urgentie hebben. Echter, welbeschouwd hebben we nog maar iets meer dan twee jaar. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is natuurlijk nog niet klaar en sommigen vragen zich af of het überhaupt […]

 • Uitgelicht: Katern Gemeentelijk Applicatiearchitectuur Omgevingswet

  Na een hete zomerperiode begint Nederland weer goed op stoom te komen. In de afgelopen maanden is er uiteraard het nodige gebeurd, ook op het gebied van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zo is eind juni het katern Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet gepubliceerd, gebaseerd op de bekende GEMMA-architectuur. Graag brengen we dit nog […]

 • Grip op gegevens met integraal gegevensmanagement

  Het verbeteren en professionaliseren van gegevensmanagement is een belangrijke randvoorwaarde voor het invoeren van de Omgevingswet. Grip op gegevens blijft echter niet beperkt tot de Omgevingswet. Voor nagenoeg alle belangrijke (toekomstige) vraagstukken bij gemeenten en in ketens is het tijdig kunnen beschikken over toegankelijke, afgestemde en betrouwbare gegevens een belangrijke eerste stap. Aan de slag […]