Home » Adviseurs » Ton de Wit

Ton de Wit

“Ik voel me in mijn element als ik organisaties kan helpen om complexe zaken te ontrafelen.”

Profielfoto Ton de Wit

Ton de Wit

Profiel

Ton is een gedreven, ontvankelijke adviseur en projectleider met brede kennis en ervaring op zeer uiteenlopende werkterreinen. Iemand die zelf regelmatig “met de voeten in de modder staat” en dat ook graag doet. Met zijn ervaring en analytisch vermogen weet hij ontwikkelingen te vertalen naar de praktijk. Herkenbaar en toepasbaar voor iedereen die er mee te maken heeft. Ton is een goede gesprekspartner op alle niveaus, zowel voor bestuur en management, als voor projectleiders en uitvoerende medewerkers. Hij weet mensen in projecten te binden en verbinden en kan hen enthousiast maken voor verandering. Organisaties en mensen verder helpen, daar gaat het Ton om. Ton voelt zich in zijn element als hij mensen en organisaties kan helpen complexe zaken en ontwikkelingen te analyseren en ontrafelen. Hij geniet ervan als hij merkt dat het organisaties houvast biedt en hen helpt om vervolgens zelf keuzes te maken en invulling te geven aan vervolgstappen en projecten.

In vele organisaties die Ton in de praktijk heeft begeleid wist hij handreikingen te bieden die de organisatie richting gaf en in beweging bracht. Hij faciliteert en stimuleert de direct betrokkenen om concrete stappen te zetten.

Specialismen

Informatievoorziening, automatisering, samenwerking, organisatieontwikkeling, verandermanagement, projectmanagement.

Kerncompetenties

Visie, betrokken, klantgericht, analytisch vermogen, integriteit, inzet.

Contact

Mobiel: 06 – 229 729 46
E-mail: t.d.wit@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Ton de Wit is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Ton

 • Innovatie gemeentelijke informatievoorziening door inzet moderne platformen

  In de jaren ’80 zijn gemeenten al op grote schaal gestart met in-huis automatisering. Vanaf dat moment leunden zij sterk op leveranciers van gemeentelijke software. Deze leveranciers zorgden voor het doorvoeren van wetswijzigingen in de gemeentelijke software, zoals de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften en de GBA, de decentralisaties en de aankomende Omgevingswet. Dit is weliswaar gemakkelijk voor gemeenten, maar het maakt hen ook afhankelijk van de leveranciers. De gemeentelijke softwaremarkt kenmerkt zich door een veelheid aan gemeentespecifieke oplossingen. Voor unieke gemeentelijke processen, zoals bijvoorbeeld […]

 • Where do I begin?

  ‘Where do I begin?’ vroeg Andy Williams zich af in Love Story. Wij vragen ons nu vooral af hoe te beginnen met toepasbare regels bij de Omgevingswet. Ton de Wit, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft hoe te beginnen met toepasbare regels.

 • Vier gemeenten kijken met digitale dienstverlening ver over eigen grenzen

  Een gemeente in Gelderland, eentje in Zuid-Holland en twee in Friesland hebben de handen ineen geslagen om de digitale dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren. Door de bijzondere samenwerking kunnen de vier gemeenten praktijkgerichter werken én kosten besparen. “Voorheen waren we afhankelijk van de planning van grote leveranciers”, vertelt informatieadviseur en initiatiefnemer van het Open […]

 • Voorkom ‘app-spaghetti’ met platform voor omnichannel dienstverlening

  Er wordt volop gewerkt aan digitalisering en vernieuwing van de gemeentelijke dienstverlening. Zowel gemeenten als leveranciers ontwikkelen apps en portalen. Daarnaast worden landelijke onlinediensten en e-formulieren ontwikkeld en bouwen gemeenten hun eigen e-formulieren. Een enkele gemeente gebruikt tevens moderne middelen zoals (video)chat om te communiceren met burgers. Op zich prima ingrediënten voor digitale dienstverlening. Vanuit […]

 • Grip op gegevens met integraal gegevensmanagement

  een coproductie van GEON-adviseurs Gerlof de Haan, Martijn Neijenhuis en Telengy-adviseur Ton de Wit Het verbeteren en professionaliseren van gegevensmanagement is een belangrijke randvoorwaarde voor het invoeren van de Omgevingswet. Grip op gegevens blijft echter niet beperkt tot de Omgevingswet. Voor nagenoeg alle belangrijke (toekomstige) vraagstukken bij gemeenten en in ketens is het tijdig kunnen […]

 • Wenkend perspectief transformatie gemeentelijke informatievoorziening

  Regelmatig verschijnen er publicaties en blogs over de transformatie gemeentelijke informatievoorziening en digitale transformatie bij de overheid. Uit deze publicaties ontstaat inmiddels een gedeeld beeld over de toekomst. Met de Digitale Agenda 2020, Samen Organiseren en de Plus-1 gemeente wordt hard gewerkt aan deze transformatie. Bijvoorbeeld met een gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur (GGI) en landelijke online […]

 • Quickscan informatievoorziening Omgevingswet

  Gemeenten staan voor de uitdaging om in de komende jaren de Omgevingswet te implementeren. Ze worden opgeroepen om er vooral mee aan de slag te gaan. Tegelijkertijd is er nog veel onzeker en onduidelijk. Bijvoorbeeld over de informatievoorziening omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het geeft veel gemeenten een gevoel van onbehagen: we moeten […]

 • Ontbijtsessies implementatie Omgevingswet

  UPDATE! Op 28 september 2017 en 5 oktober 2017 organiseert KenniscentrumOmgevingswet.NL twee ontbijtsessies in Bilthoven en Weert over de implementatie van de Omgevingswet. Het KenniscentrumOmgevingswet.NL is een gezamenlijk initiatief van Haute Equipe en Telengy met bijdragen van de Lodewijck groep en Civias. Het Kenniscentrumomgevingswet.NL richt zich op de implementatie in de organisatie, de informatievoorziening en de dienstverlening […]

 • Op weg naar innovatieve e-gemeenten

  Met regelmaat verschijnen er publicaties over de e-overheid. Onlangs bijvoorbeeld het evaluatierapport[1] over de Digicommissaris, een rapport van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid, het boek ‘Terug in de toekomst’ en een artikel daarover in I-bestuur van Rob Meier en een post op Linkedin van Kees van den Tempel over de e-government strategie. De rode draad […]

 • Doe-dagen KING: Aan de slag met de Digitale Agenda

  Om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van de Digitale Agenda 2020 organiseert KING 5 regionale Doe-dagen. Gemeenten worden geconfronteerd met vele invloeden van buiten zoals zelfrijdende auto’s, kunstmatige intelligentie en smart city-toepassingen, blockchain en domotica. Dit zijn ontwikkelingen waar gemeenten zich niet aan kunnen onttrekken en die ook interessante nieuwe mogelijkheden bieden. Alle gemeenten […]