Home » Adviseurs » Ton de Wit

Ton de Wit

“Ik voel me in mijn element als ik organisaties kan helpen om complexe zaken te ontrafelen.”

Profiel

Ton is een gedreven, ontvankelijke adviseur en projectleider met brede kennis en ervaring op zeer uiteenlopende werkterreinen. Hij staat zelf regelmatig “met de voeten in de modder” en doet dat ook graag. Met zijn brede en jarenlange ervaring, gecombineerd met zijn analytisch vermogen, is hij instaat om ontwikkelingen goed te vertalen naar de praktijk. Een belangrijk vertrekpunt voor Ton is dan ook een goede analyse van de vraag en behoefte van uw organisatie. Vervolgens gaat hij na waar de energie en krachten van de organisatie zitten, en hoe deze het beste mobiliseerbaar zijn. Uiteraard onder een strakke planning om de beoogde resultaten tijdig te kunnen realiseren.

Ton is een goede gesprekspartner op alle niveaus, zowel voor bestuur en management, als voor projectleiders en uitvoerende medewerkers. Hij weet mensen in projecten te binden, verbinden, én enthousiasmeren voor verandering. Organisaties en mensen verder helpen, daar gaat het Ton om. Hij voelt zich in zijn element als hij uw organisatie helpt om complexe zaken en ontwikkelingen te analyseren en ontrafelen. In vele organisaties die Ton in de praktijk heeft begeleid wist hij handreikingen te bieden die de organisatie richting gaf en in beweging bracht. Hij faciliteert en stimuleert de directbetrokkenen om concrete stappen te zetten.

Specialismen

Informatievoorziening, automatisering, samenwerking, organisatieontwikkeling, verandermanagement, projectmanagement.

Contact

Mobiel: 06 – 229 729 46
E-mail: t.d.wit@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Ton de Wit is expert van het KennisCentrumOmgevingswet.nl. Op 1 oktober 2016 is KenniscentrumOmgevingswet.NL gelanceerd. Het kenniscentrum biedt een platform om te discussiëren, kennis te delen en informatie te vergaren over de lokale implementatie van de Omgevingswet. Het kenniscentrum richt zich in het bijzonder op de impact op de organisatie en medewerkers, bedrijfsvoering, dienstverlening, participatie en informatievoorziening. Het verbindt partijen en vakgebieden met elkaar en brengt je in contact met collega’s en experts.

 

Recente artikelen van Ton

 • Innovatie gemeentelijke informatievoorziening door inzet moderne platformen

  In de jaren ’80 zijn gemeenten al op grote schaal gestart met in-huis automatisering. Vanaf dat moment leunden zij sterk op leveranciers van gemeentelijke software. Deze leveranciers zorgden voor het doorvoeren van wetswijzigingen in de gemeentelijke software, zoals de nieuwe comptabiliteitsvoorschriften en de GBA, de decentralisaties en de aankomende Omgevingswet. Dit is weliswaar gemakkelijk voor gemeenten, maar het maakt hen ook afhankelijk van de leveranciers. De gemeentelijke softwaremarkt kenmerkt zich door een veelheid aan gemeentespecifieke oplossingen. Voor unieke gemeentelijke processen, zoals bijvoorbeeld […]

 • Common Ground, wat kan en moet ik er mee?

  Common Ground is één van de pijlers binnen Samen Organiseren. Het moet gemeenten helpen de vele en snelle ontwikkelingen op het gebied van informatisering te adopteren. Ook moet het gemeenten in staat stellen meer gegevens te hergebruiken, software flexibeler te combineren en minder gebonden te zijn aan leverancier specifieke omgevingen. Er wordt veel over Common […]

 • Where do I begin?

  ‘Where do I begin?’ vroeg Andy Williams zich af in Love Story. Wij vragen ons nu vooral af hoe te beginnen met toepasbare regels bij de Omgevingswet. Ton de Wit, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft hoe te beginnen met toepasbare regels.

 • Vier gemeenten kijken met digitale dienstverlening ver over eigen grenzen

  Een gemeente in Gelderland, eentje in Zuid-Holland en twee in Friesland hebben de handen ineen geslagen om de digitale dienstverlening aan hun inwoners te verbeteren. Door de bijzondere samenwerking kunnen de vier gemeenten praktijkgerichter werken én kosten besparen. “Voorheen waren we afhankelijk van de planning van grote leveranciers”, vertelt informatieadviseur en initiatiefnemer van het Open […]

 • 2021 is dichterbij dan je denkt…

  De Omgevingswet is een ingrijpende verandering met een lange aanloop en 1-1-2021 lijkt nog ver weg. Dit zorgt ervoor dat gemeenten geen gevoel van urgentie hebben. Echter, welbeschouwd hebben we nog maar iets meer dan twee jaar. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is natuurlijk nog niet klaar en sommigen vragen zich af of het überhaupt […]

 • Uitgelicht: Katern Gemeentelijk Applicatiearchitectuur Omgevingswet

  Na een hete zomerperiode begint Nederland weer goed op stoom te komen. In de afgelopen maanden is er uiteraard het nodige gebeurd, ook op het gebied van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Zo is eind juni het katern Gemeentelijke Applicatiearchitectuur Omgevingswet gepubliceerd, gebaseerd op de bekende GEMMA-architectuur. Graag brengen we dit nog […]

 • Grip op gegevens met integraal gegevensmanagement

  Het verbeteren en professionaliseren van gegevensmanagement is een belangrijke randvoorwaarde voor het invoeren van de Omgevingswet. Grip op gegevens blijft echter niet beperkt tot de Omgevingswet. Voor nagenoeg alle belangrijke (toekomstige) vraagstukken bij gemeenten en in ketens is het tijdig kunnen beschikken over toegankelijke, afgestemde en betrouwbare gegevens een belangrijke eerste stap. Aan de slag […]

 • Voorkom ‘app-spaghetti’ met platform voor omnichannel dienstverlening

  Er wordt volop gewerkt aan digitalisering en vernieuwing van de gemeentelijke dienstverlening. Zowel gemeenten als leveranciers ontwikkelen apps en portalen. Daarnaast worden landelijke onlinediensten en e-formulieren ontwikkeld en bouwen gemeenten hun eigen e-formulieren. Een enkele gemeente gebruikt tevens moderne middelen zoals (video)chat om te communiceren met burgers. Op zich prima ingrediënten voor digitale dienstverlening. Vanuit […]

 • Grip op gegevens met integraal gegevensmanagement

  een coproductie van GEON-adviseurs Gerlof de Haan, Martijn Neijenhuis en Telengy-adviseur Ton de Wit Het verbeteren en professionaliseren van gegevensmanagement is een belangrijke randvoorwaarde voor het invoeren van de Omgevingswet. Grip op gegevens blijft echter niet beperkt tot de Omgevingswet. Voor nagenoeg alle belangrijke (toekomstige) vraagstukken bij gemeenten en in ketens is het tijdig kunnen […]

 • Wenkend perspectief transformatie gemeentelijke informatievoorziening

  Regelmatig verschijnen er publicaties en blogs over de transformatie gemeentelijke informatievoorziening en digitale transformatie bij de overheid. Uit deze publicaties ontstaat inmiddels een gedeeld beeld over de toekomst. Met de Digitale Agenda 2020, Samen Organiseren en de Plus-1 gemeente wordt hard gewerkt aan deze transformatie. Bijvoorbeeld met een gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur (GGI) en landelijke online […]