Home » Actueel » De kracht van intervisie: wat helpt gemeenten om scherp te blijven?

De kracht van intervisie: wat helpt gemeenten om scherp te blijven?

Intervisie is een prettige manier van deskundigheidsbevordering tussen collega’s, werkend in hetzelfde vakgebied. Het helpt je scherp te blijven in jouw professionaliteit. Wat helpt jou om scherp te blijven in 2020? In onderstaand artikel beschouwt Telengy-adviseur Monique Verbeeten de kracht van intervisie en deelt haar ervaringen binnen gemeenten over dit onderwerp.

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering. Bij intervisie doen medewerkers een beroep op hun collega’s om op een gestructureerde wijze mee te denken over vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen persoon- of functiegebonden zijn, of hebben betrekking op knelpunten in de eigen (werk)situatie. Ik heb het binnen de gemeenten waarin ik werk ervaren als een ontzettend handige tool.

Er wordt meestal gewerkt in groepen van vijf tot acht vaste deelnemers. Elke deelnemer kan een concrete casus inbrengen. Deze casus dient bij voorkeur te gaan over iets waar hij/zij op dat moment tegen aanloopt in zijn werk, maar kan ook gaan over terugkerende thema’s.

Werkwijze

Er zijn verschillende intervisiemethodes om de bijeenkomsten te structureren. Voorbeelden hiervan zijn de 5- of 10-stappenmethode, incidentmethode, roddelmethode, STAR-D methode en de hoeden van De Bono. De meeste intervisiemethodes kennen de volgende fases: inventarisatie, probleemverkenningsfase, adviesronde en evaluatie.

Vaak wordt de sessie begeleid door een externe intervisiebegeleider; hij/zij begeleidt vooral het proces door structuur te bieden en te reflecteren. Zo zorg je ervoor dat de sessie voldoende diepgang krijgt, iedereen aan de beurt komt en dat de sessie veilig verloopt. Dat zijn immers de voorwaarden voor de deelnemers om goed te kunnen leren en/of te reflecteren.

Leren van elkaar i.p.v. leren aan elkaar

Bij intervisie gaat het niet om de inbrenger van de casus te vertellen wat hij/zij wel of niet moet doen; het gaat om elkaar te helpen bij het verkennen van de situatie en de positie waarin men zit, en de moeite die men daarbij ervaart. We noemen dit ook wel probleemverheldering.

Iedere deelnemer doorloopt om beurt een eigen leerproces. Maar ook de groep ondergaat een leerproces, door krachtige vragen te stellen en elkaar respectvol van feedback te voorzien. Onderling respect en veiligheid is daarbij een absolute voorwaarde binnen de groep.

Wat kan ik ermee?

Door intervisie leer je te reflecteren op zaken waar je in het normale werkzame leven niet altijd bij stilstaat. Het kan bijdragen aan het voorkomen van blinde vlekken. Juist in een veranderende omgeving kan intervisie zinvol zijn, omdat je tegen nieuwe zaken aanloopt, waarbij ander gedrag soms beter werkt:

  • Je wordt je bewust van je eigen handelen en van jouw positie en de invloed daarvan op collega’s en omgeving (verdieping, professionaliteit).
  • Je krijgt nieuwe inzichten en alternatieven van je collega’s (inspiratie).
  • Je leert van de casussen die collega’s inbrengen (verbreding).
  • Het helpt je scherp te blijven op je eigen handelen (blijvend leren).

Ervaringen binnen gemeenten

Vaak wordt intervisie tijdens of na een leertraject ingezet; dit zorgt ervoor dat de opgedane kennis ‘warm blijft’ tijdens de fase dat men het geleerde in praktijk gaat brengen. Bij een aantal gemeenten is intervisie dan ook succesvol ingezet in combinatie met een leertraject of scholing over de kanteling binnen de Wmo; door met de Wmo-consulenten van die gemeenten als groep intervisie te doen, kon de gevraagde gedragsverandering langzaam plaatsvinden en beter beklijven. Ik ben ervan overtuigd dat intervisie ook goed kan bijdragen aan de gewenste (gedrags)veranderingen binnen de Omgevingswet.

Ervaringen als intervisiebegeleider

Ook binnen Telengy willen we dat onze adviseurs zich blijven professionaliseren en van elkaar blijven leren. Dit doen we onder andere door kennisdeling, maar ook door intervisie. De combinatie van onze medior- en senior-adviseurs binnen een intervisiegroep maakt dat er veel verschillende inzichten worden gedeeld, en dat geeft steeds weer nieuwe inspiratie.

Mijn ervaring als intervisiebegeleider leert dat het moeilijkste voor de deelnemers vaak het stellen van goede open vragen is, zonder interpretatie of oordeel. En het vraagt in het begin soms wat lef om een casus in te brengen. Randvoorwaarde van een goede intervisie is dan ook dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt, waarin mensen kunnen en durven te leren. Daar sta ik voor! Sommige deelnemers komen de eerste paar keer met gepaste tegenzin binnen, maar gaan bijna altijd weer geïnspireerd naar buiten. En dát is juist wat intervisie zo leuk en leerzaam maakt; het houdt je lekker scherp en het verhoogt het teamgevoel. Tevens komt het de kwaliteit en professionaliteit ten goede, in je zelf én in je werk. Gewoon mee beginnen dus!

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Verbeeten, adviseur van Telengy, via tel. nr. 06 17 39 04 99 of via e-mail: m.verbeeten@telengy.nl.