Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

Een nieuw decennium. Na een ontspannen jaarwisseling is het aanpoten voor de Telengy-adviseurs. Er staan ontzettend veel nieuwe wetten klaar, innoveren is tegenwoordig meer een must dan een pré en dan verplaatst het werk zich ook nog meer naar de keten; hierdoor is samenwerken onoverkomelijk. Enkele bijzondere projecten van de komende tijd:

  • Ton de Wit blijft doorgaan met het uitvoeren van impactanalyses bij gemeenten om hen voor te bereiden op de Omgevingswet. Komende maand start er één bij de gemeente Kapelle.
  • Monique Verbeeten start een verkenning voor een vergadertool bij DSM Pension Services (DPS). Deze organisatie voert de pensioenregelingen uit van SPF en van Pensioenfonds DSM Nederland (PDN).
  • De samenwerking met de Veiligheidsregio Midden-West Brabant blijft nog even bestaan. Frank Huijbregts is voor de komende maanden verlengd als projectregisseur implementatie TIS.