Home » Actueel » Digitale aanvraag Verklaring omtrent Gedrag

Digitale aanvraag Verklaring omtrent Gedrag

Samen met Indra Henneman beschreef Telengy-adviseur Peter ter Telgte in 2007 al de mogelijke winsten van een digitale aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag.

In 2006 hebben 277.000 burgers de gang naar het gemeentehuis gemaakt voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En in het eerste kwartaal van 2007 zijn al ruim 116.000 burgers ingezet als veredelde postbode tussen gemeente, werkgever en het Centraal Orgaan Verklaring Ontrent Gedrag (COVOG) voor het verkrijgen van een VOG-je. Dit kan toch niet de dienstbare overheid zijn waar het Bestuursakkoord “Samen aan de slag” tussen Rijk en gemeenten over rept. “De dienstbare overheid zou een slagvaardige organisatie zijn die burgers en bedrijven centraal stelt en kwaliteit levert. Deze dienstbare overheid werkt vanuit vertrouwen en verdient vertrouwen en respect door een hoog niveau van dienstverlening.” Daar hoort een digitale aanvraag van de VOG ook bij. Zeker nu de werknemer steeds vaker gescreend wordt (De Volkskrant, Wouter Keuning, 7-9-07).

Een onderzoek uit 2005 van EGEM (Digitale aanvraag VOG | EGEM i-teams) maakte al duidelijk dat het digitaliseren van de aanvraag van de VOG enkel winnaars kent. Nu ruim twee jaar later is de beoogde pilot nog steeds niet uitgevoerd, laat staan dat burgers en bedrijven in heel Nederland er profijt bij hebben. Nog even de winnaars in beeld. Elke aanvraag kost de gemeente gemiddeld tien minuten werk aan de balie, vooral voor het overtypen van gegevens die al bekend zijn. In 2006 had een digitale aanvraag de gemeenten in Nederland ruim 46 duizend uur werk bespaard. Bijkomend voordeel voor gemeente en COVOG is dat de kans op fouten aanmerkelijk vermindert omdat het overschrijfproces niet meer nodig is. De werkgevers hadden in 2006 per aanvraag tussen de 5-7 minuten kunnen besparen als een digitale aanvraag beschikbaar was geweest, een administratieve lastenverlichting van ruim 32 duizend uur werk. Tot slot 277 duizend veredelde postbodes in 2006; met een beetje geluk was het niet nodig een dagdeel vrij te nemen voor het aanvragen van een VOG, maar maximaal kostte het de burger in 2006 138.500 vrije dagen. Dit alles om reeds beschikbare informatie bij de gemeente door te sluizen via de COVOG naar de toekomstige werkgever.

Naast genoemde administratieve lastenvermindering en meer snelheid in het aanvraagproces biedt een digitale aanvraag ook een verbeterde betrouwbaarheid. De papieren aanvraag geeft meerdere mogelijkheden voor het plegen van fraude. Bekend voorbeeld is het opnieuw uitprinten van het aanvraagformulier door de aanvrager, waarbij gegevens die de werkgever eerder heeft ingevuld doodeenvoudig worden gewijzigd. In het digitale proces zijn deze pogingen niet meer mogelijk. Een dienstbare overheid kan het vertrouwen en respect snel (terug)verdienen door een eenvoudige aanvraag van een VOG met spoed anders te organiseren.