Home » Actueel » Digitale Agenda 2020: ontwikkelingen in 2017 en verder

Digitale Agenda 2020: ontwikkelingen in 2017 en verder

Voor de komende jaren bevat de Digitale Agenda 2020 belangrijke ontwikkelingen voor gemeenten op het gebied van informatievoorziening en digitalisering. Het boek ‘Tegenwind‘ (1 MB, PDF) neemt u op een toegankelijke wijze mee in de wereld van gemeentelijke uitdagingen en oplossingen. De ambities en doelstellingen van de Digitale Agenda 2020 zijn:

  • open en transparant in de participatiesamenleving; gericht op transparante informatie en meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers;
  • werken als één efficiënte overheid; onder andere door gedeelde digitale en efficiënte (keten)processen en informatievoorziening;
  • massaal digitaal en maatwerk lokaal; door generieke ICT-voorziening samen te organiseren en te delen en door bijvoorbeeld collectief aanbesteden.

Ontwikkelingen en projecten

Vanuit meerdere projecten werken we de komende jaren door aan onder andere de Generieke Landelijke Infrastructuur (GDI), de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) en de gemeentelijke aanvulling hierop. Voorbeelden zijn de landelijke (stelsel)voorzieningen, gezamenlijke aanbestedingen, de doorontwikkeling van standaarden, contractvoorwaarden (GIBIT), Govroam, de Softwarecatalogus, leveranciersmanagement, opdrachtgeverschap en innovatieve gemeenschappelijke e-diensten. De ‘Pilotstarter’ is een verzamel- en broedplaats voor innovatieve projecten van gemeenten die mogelijk landelijk op te schalen zijn. Al deze ontwikkelingen moeten gemeenten in staat stellen steeds meer als één efficiënte overheid te werken, zonder in te boeten aan individuele beleidsvrijheid. Op de KING-website is een projectoverzicht te vinden van alle lopende projecten binnen de Digitale Agenda 2020.

Ontzorging en ondersteuning

VNG/KING ontzorgt, ondersteunt en versterkt gemeenten bij de realisatie van de Digitale Agenda 2020, bijvoorbeeld door samenwerken aan innovaties te stimuleren en door initiatieven van gemeenten inzichtelijk te maken. In het ‘BALV voorstel samen organiseren’ zijn afspraken gemaakt over de aanpak voor de komende jaren. Impactanalyses, klantreizen en speciaal ontwikkelde ‘gereedschappen’ zoals de Monitor Doelgerichte Digitalisering, de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en Vensters voor Bedrijfsvoering bieden inzicht in de inrichting van uw organisatie.

Meer informatie over de ondersteuning die KING biedt vindt u op de website van KING, specifiek in de sectie over de Digitale Agenda 2020.

Accountmanagers Digitale Agenda 2020

In november zijn vijf regionale accountmanagers Digitale Agenda 2020 gestart. Zij helpen gemeenten bij het vertalen van de projecten en instrumenten naar een samenhangende implementatie en gebruik binnen de eigen gemeente. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld impactanalyses, klantreizen en diverse monitoren. Voor de provincie Limburg en een deel van de provincie Noord-Brabant is Ton de Wit aangesteld als accountmanager. In het verleden heeft Ton vergelijkbare rollen vervuld voor bijvoorbeeld EGEM-i, operatie NUP en KING. De andere accountmanagers zijn Edwin Boender, Ellen Koster, Maarten Vrolijk en Rob Jorg. Op een interactieve landkaart kunt u zien wie uw accountmanager is. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met uw accountmanager Digitale Agenda 2020.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ton de Wit, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 22 97 29 46 of via e-mail: t.d.wit@telengy.nl.