Home » Actueel » GEMMA Gegevenslandschap en Common Ground in 2021

GEMMA Gegevenslandschap en Common Ground in 2021

Onderstaande ontwikkelingen zullen beschikbaar worden gesteld aan gemeenten op het gebied van het GEMMA Gegevenslandschap en Common Ground. Een toelichting door Telengy-adviseur Paul Jansen.

Verwerkingsactiviteiten en Verwerkingenlog

Om te kunnen voldoen aan de AVG, wordt gewerkt aan een standaard voor het vastleggen van verwerkingen die zijn uitgevoerd op persoonsgegevens. Inmiddels zijn de eerste uitwerkingen van het Verwerkingenlog op Github gepubliceerd en wordt gemeenten en leveranciers gevraagd een review te geven. Elke applicatie dat persoonsgegevens verwerkt moet uiteindelijk deze Logging API implementeren. Leveranciers en gemeenten kunnen vanaf 2021 de implementatie hiervan gaan starten. Samenhangend hiermee wordt ook gestart met het opstellen van de specificaties voor een gemeentelijk Verwerkingsactiviteiten register. De verwachting is dat ook deze in 2021 beschikbaar gesteld gaat worden door VNG Realisatie.

Zaakgericht Werken

Sinds november 2019 zijn de API-specificaties en bijhorende componenten voor Zaakgericht Werken beschikbaar. Vanaf 2021 komt daar minimaal een Verzoeken register bij. Gemeenten kunnen losse verzoeken die burgers of bedrijven bij een gemeente indienen, als zodanig registeren zonder dat er gelijk een Zaak voor wordt aangemaakt. Aanvullend worden ook de specificaties van een Contactmomenten register en een Klanten register opgeleverd. De Zaakgericht Werken componenten vormen daarmee een goede basis voor Ominchannel dienstverlening waardoor gemeenten vanaf 2021 een nog betere dienstverlening kunnen gaan bieden. Ga in gesprek met uw leverancier om te bepalen wanneer deze functionaliteit voor u beschikbaar komt.

Omnichannel

Op 8 december 2020 heeft VNG Realisatie tijdens een inspiratiedag de handreiking voor de Omnichannel dienstverlening gepresenteerd. Het geeft gemeenten een praktische invulling in de aanpak naar een goede Omnichannel strategie. Er is ook een referentiearchitectuur opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken in het inrichten van hun informatievoorziening. In 2021 wordt de referentiearchitectuur verder uitgebreid met verschillende implementatievoorbeelden, specifiek voor kleine tot grote gemeenten en van een geringe tot uitgebreide strategie implementatie.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Jansen, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 53 63 93 02, p.jansen@telengy.nl.