Home » Actueel » Het succes van de Softwarecatalogus verklaard

Het succes van de Softwarecatalogus verklaard

De GEMMA Softwarecatalogus (hierna ‘SWC’) is onderdeel van het ´instrumentarium´ dat KING voor gemeenten heeft ontwikkeld ter ondersteuning van de invoering van e-Overheid bouwstenen en het behalen van bestuurlijk afgesproken resultaatverplichtingen. Een bijdrage van Dirk Moree, ´Adviseur ontwikkelagenda´ bij KING Operatie NUP en vanaf het begin betrokken bij de opzet en ontwikkeling van de SWC.

De SWC bevat het aanbod van standaard-software van leveranciers die het convenant met KING ondertekend hebben. Hierin kunnen leveranciers hun productgegevens invullen. Voorbeelden hiervan zijn een productplanning, versiebeheer, de globale functionaliteit gekoppeld aan GEMMA Referentiecomponenten en aan welke standaarden wordt voldaan, onderbouwd met een testrapport.

In versie 2, sinds eind maart operationeel, kunnen gemeenten de applicaties die zij in productie of gepland hebben, opvoeren en plotten op de architectuurplaten. Dit biedt inzicht en overzicht en is daarmee voor de I&A-manager een belangrijk communicatiemiddel met proceseigenaren, applicatie- en systeembeheerders en zelfs met bestuurders. Bovendien kunnen gemeenten onderling hun gegevens raadplegen met diverse zoekmogelijkheden. Hiermee kunnen zij collega-gemeenten vinden die met dezelfde applicaties en leveranciers(-combinaties) werken. Binnen drie maanden tijd is ruim de helft van de Nederlandse gemeenten aangesloten en heeft daarvan zo’n 80 procent het applicatielandschap al goed gevuld!

SWC

De strategische meerwaarde

Naast gemeenten tonen ook diverse Shared Service Centra, belastingsamenwerkingen, omgevingsdiensten, waterschappen, ministeries, en zelfs Vlaamse gemeenten belangstelling voor het instrument. Belangrijkste aandachtspunt hierbij is dat de SWC niet geïsoleerd, maar als onderdeel van een geheel ingezet wordt. Hier ligt ook een mogelijkheid voor andere overheidsorganisaties om hun (referentie)architectuurplaten te gaan koppelen, zoals WILMA (Waterschappen), PETRA (Provincies), MARIJ (Rijk), RUDI (Omgevingsdiensten) en VERA (Veiligheidsregio’s).

Doorontwikkeling versie 2

Een aantal gemeenten is betrokken bij de totstandkoming van versie 2 van de SWC. Deze gemeenten zijn erg enthousiast over het ontwikkelingstempo, de functionaliteit en de kwaliteit van de SWC. De ontwikkelaars van Triquanta krijgen daarbij ook terecht de complimenten. De betrokken gemeenten bevelen bij de doorontwikkeling aan om in te spelen op de speerpunten ‘Samenwerking’ en ‘Koppelingen in de praktijk’. Gemeenten hebben nu immers volop te maken met deze twee vraagstukken. Er ligt een uitdaging bij adviseurs, softwareleveranciers, maar ook inkopers om alle creativiteit aan te wenden om de juiste standaardoplossingen te bedenken, te bouwen en in de opdrachtgeversrol op een juiste wijze de vraag te specificeren. Voor inzicht in het aanbod en de ervaringen van gemeenten met bepaalde applicaties biedt de SWC een passend hulpmiddel.

SWC

Vanaf de zomerperiode organiseert KING samen met gemeenten regiosessies over de praktische mogelijkheden van de SWC. Heeft uw gemeente daar belangstelling voor? Meldt het via: softwarecatalogus@kinggemeenten.nl onder vermelding van “Regiosessie”. KING gaat voor de doelstelling dat eind 2014 alle Nederlandse gemeenten aangesloten zijn en de gebruikswaarde tot op management- en bestuursniveau is aangetoond!

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Moree (softwarecatalogus@kinggemeenten.nl). Bezoek ook de website van de SWC:  www.softwarecatalogus.nl.

De SWC:

  • Helft Nederlandse gemeenten aangesloten
  • 80% heeft applicatielandschap al gevuld
  • Diverse samenwerkingsverbanden tonen interesse
  • Ook Vlaamse gemeenten hebben interesse in
    het gebruik van de SWC