Home » Actueel » ICT-coöperatie Zuidoost-Brabant loopt voorop

ICT-coöperatie Zuidoost-Brabant loopt voorop

In mei jl. zijn de drie colleges van de gemeenten Eindhoven, Boxtel en Sint-Michielsgestel akkoord gegaan met de vorming van een gezamenlijke ICT-coöperatie. Naar verwachting zal ook de gemeente Woerden hierbij aansluiten. De GR ‘MijnGemeenteDichtbij’, de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, zal in de coöperatie de actieve deelnemende partij zijn.

Grip op de markt

Met de coöperatie geven deze gemeenten invulling aan de ambities om grip te krijgen op de markt van de ICT-leveranciers en daarmee grip te krijgen en te bezuinigen op de ICT-kosten. Met de samenwerking volgen de gemeenten de nieuwe koers van de VNG om te collectiviseren. De coöperatie loopt vooruit op de collectiviseringsplannen van de VNG, die in de ledenvergadering van juni 2016 inmiddels heeft besloten vaart te maken met de collectiviseringsplannen. De uiteindelijke vorm van zo’n landelijke coöperatie (of coöperaties) moet nog worden uitgewerkt. De VNG volgt daarom intensief de vooruitlopende coöperatie van Eindhoven, Boxtel en Sint-Michielsgestel. Zij levert ook actief juridische ondersteuning.

Ook ieder z’n eigen weg

In aanloop naar de coöperatie zijn de genoemde ‘pilot’-gemeenten al enige tijd individueel actief met de ontwikkeling van nieuwe softwareapplicaties. Zo ontwikkelt de gemeente Woerden een zogenaamde ‘inwonerscloud’ waarmee zij op participerende wijze haar inwoners kan ondersteunen op het terrein van zorg. De gemeente Eindhoven ontwikkelt op dit moment een subsidiesysteem en in Boxtel zijn testontwikkelingen geweest van verschillende GBA-modules en afhandeling van Bezwaar en beroep.

De ontwikkeling van deze softwareapplicaties geschiedt op basis van de ‘Scrum’-methode, waarbij in periodes van twee weken, gedurende interactieve ‘sprints’ met gebruikers, brokken functionaliteit worden opgeleverd. De gebruikers beoordelen en testen deze zelf en eventuele aanpassingen worden direct doorgevoerd. De ervaringen met deze methode zijn positief. In hele korte tijd worden goed passende softwareapplicaties opgeleverd, die draaien in de cloud. Zo worden de eerste stappen van de coöperatie samen met leverancier Gemboxx gezet, maar in principe kan de coöperatie met vele ICT-leveranciers op eenzelfde manier samenwerken. De coöperatie voert daarbij de regie en werkt vanuit een sterke opdrachtgeverschapsgedachte.

Collectiviteitsgedachte

De kern van het coöperatiemodel is dat alle leden een eenmalige toetredingsinleg betalen en daarbij de beschikking krijgen over de oplossingen die door de vooroplopende gemeenten zijn ontwikkeld. Dat is de collectiviteitsgedachte: maak of koop niet wat al door een andere gemeente is bedacht en gebouwd. In de komende maanden moeten de spelregels en governance van de coöperatie nog verder vorm krijgen. De coöperatie wil de komende jaren verder groeien met tientallen gemeenten. Zodra vanuit de VNG de landelijke coöperatie definitieve vorm krijgt, zal deze vooruitlopende coöperatie van de gemeenten Eindhoven, Boxtel en Sint-Michielsgestel daar waarschijnlijk in overvloeien.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ad van Dijck, adviseur van Telengy, via tel. nr. 06 53 75 90 01 of via e-mail: a.v.dijck@telengy.nl.