Home » Adviseurs » Ad van Dijck

Ad van Dijck

“‘Gewoon doen’, zonder het gewenste resultaat uit het oog te verliezen.”

Profiel

Ad is vooral een verbinder. Luisteren vindt hij belangrijker dan vertellen, want daarmee worden de echte drijfveren en mogelijkheden van mensen achterhaald. Het kan organisaties helpen om innovaties en veranderingen succesvol door te voeren. Ad krijgt mensen mee door persoonlijke doelen en ambities vast te stellen en van daaruit te enthousiasmeren. Als medewerkers de zin en onzin van hun werkwijzen, processen en processtappen doorzien, is de basis voor verbetering gelegd. Doordat het luisteren en spiegelen Ad van nature gemakkelijk afgaat, lukt het hem om toegevoegde waarde te leveren bij verandertrajecten, aansturing van mensen in de taakuitvoering, coachingstrajecten en intergemeentelijke- en ketensamenwerkingen. In alles wat Ad doet blijft een pragmatische insteek leidend: stappen zetten en niet te veel praten om te praten en geen dikke rapporten schrijven. Vooral ‘gewoon doen’, zonder het gewenste resultaat uit het oog te verliezen.

Op alle niveaus en beleidsterreinen levert Ad ondersteuning als adviseur, projectleider en manager. Ad adviseert op het snijvlak van organisatie en informatisering aan bestuurders en managers. In vele ondersteuningstrajecten heeft Ad geacteerd in politiek-bestuurlijk complexe omgevingen en hiervoor oplossingsrichtingen gecreëerd.

Specialismen

Bedrijfsvoering, dienstverlening, ICT, organisatieontwikkeling, coaching, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Contact

Mobiel: 06 53 75 90 01
E-mail: a.v.dijck@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Ad

 • Waar een dwerg een reus kan zijn

  Er was eens… … een prachtig historisch stadje aan de IJssel in het oosten van het land. Doesburg, trotse Hanzestad met welgeteld zo’n 11.000 inwoners en ondernemers. Met honderdduizenden bezoekers per jaar is het een bruisende stad met een gemeentelijk bestuur dat graag zijn eigen boontjes dopt. De gemeente wil er zijn voor álle inwoners […]

 • De gemeentelijke samenwerking wil niet vlotten, hoe verder?

  Dat was de vraag die Telengy-adviseurs Henk Albers en Ad van Dijck voorgelegd kregen door de bestuurders van 2 gemeenten. Met het oog op de Digitale Agenda 2020 en het advies aan gemeenten in Nederland om meer collectieve oplossingen te zoeken, vroegen zij zich af of de ingeslagen weg van samenwerking tussen de beide gemeenten […]

 • Nieuw informatiebeleidsplan? Zo pakte Gemeente Veldhoven het aan

  De vele maatschappelijke, I- en ICT-ontwikkelingen maakten dat gemeente Veldhoven in 2019 besloot een nieuw informatiebeleidsplan op te stellen, zodat deze weer goed zou aansluiten op de wereld anno nu. Een nieuwe I-visie of informatiebeleidsplan geeft richting aan automatisering, informatiebeheer en -management zodat de bedrijfsvoering maximaal wordt ondersteund. Het uitgangspunt voor dit informatiebeleidsplan was vooral […]

 • ICT outsourcen of zelf doen?

  Twee middelgrote buurgemeenten werken op het vlak van ICT (lees ‘automatisering’ c.q. de technische infrastructuur) al enige tijd intensief samen en hebben een ICT-omgeving van een goed niveau opgebouwd. Ze maken gebruik van moderne technologie, met virtuele werkplekken dankzij VDI (Virtual Desktop Infrastructure), die stabiel en goed presterend is. Ook het beheer en de servicedesk […]

 • Digitalisering bij twee fusiegemeenten

  In ieder nummer van M&C beschrijft een organisatieprofessional een casus uit de praktijk, onder redactie van Rob Wagenaar. In deze editie beschrijft Ad van Dijck de casus Digitalisering bij twee fusiegemeenten. Ad verwijst in zijn casus naar ‘De Gijzeling’: een whitepaper over de gijzeling van Nederlandse gemeenten door softwareleveranciers. Meer weten? Voor meer informatie kunt […]

 • Keerzijden van samenwerken tegengaan in 2017

  Veel gemeenten zijn de in de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden met elkaar aangegaan. Dit om de krachten te bundelen en met elkaar de talrijke marktontwikkelingen aan te kunnen, maar ook om door schaalgrootte kosten te besparen. Dit heeft geleid tot een scala aan regionale uitvoeringsorganisaties zoals intergemeentelijke belastingdiensten, RUD’s, veiligheidsregio’s, ISD’s en SSC’s (Shared Service Centra). […]

 • Is één centraal DMS een utopie?

  Om grip te krijgen op de informatiehuishouding en met name de vele documenten, zijn gemeenten in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met opslag in documentmanagementsystemen (DMS-en). Het helpt niet alleen om grip te krijgen op de dynamische (nog te bewerken en actuele) documenten maar ook op het archiveren, bewaren en vernietigen van de […]

 • Collectivisering, de koers van de VNG

  In de ledenvergadering van november 2014 hebben gemeenten de VNG de opdracht gegeven om snel een collectieve gemeentelijke aanpak uit te werken op het gebied van ‘dienstverlening en informatiebeleid’, inclusief een meerjarige projectenagenda, governance en financiering. Daarbij stonden drie vragen centraal: hoe verbeteren we de aansluiting tussen de samenleving en het lokale bestuur, wat kunnen […]

 • ICT-coöperatie Zuidoost-Brabant loopt voorop

  In mei jl. zijn de drie colleges van de gemeenten Eindhoven, Boxtel en Sint-Michielsgestel akkoord gegaan met de vorming van een gezamenlijke ICT-coöperatie. Naar verwachting zal ook de gemeente Woerden hierbij aansluiten. De GR ‘MijnGemeenteDichtbij’, de gezamenlijke ambtelijke organisatie van de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, zal in de coöperatie de actieve deelnemende partij zijn. Grip […]

 • Digitale Agenda 2020 meer dan vervolg NUP

  Minister Plasterk heeft vanuit BZK met de visiebrief ‘Digitale Overheid 2017’ aangegeven hoe de overheid haar dienstverlening naar burgers en bedrijven moet gaan verbeteren door die dienstverlening digitaal te maken. De VNG-commissie ‘Dienstverlening en informatiebeleid’ heeft daarnaast de ambities neergelegd om als gemeenten intensiever en innovatiever te gaan werken aan digitale dienstverlening en e-overheid.  Deze […]

 • Operatie koppelvlakken zaakgericht werken in Best

  De gemeente Best is in 2013 gestart met de invoering van ‘digitaal en zaakgericht werken’, als onderdeel van haar verbeterprogramma ‘DOEN’. In Best heeft men de keuze gemaakt voor het zaaksysteem Liber van BCT als ondersteunende applicatie. Zoals vele gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Best ervaren dat het erg moeilijk is om de […]