Home » Actueel » ICT-samenwerking Reusel-De Mierden en Bladel

ICT-samenwerking Reusel-De Mierden en Bladel

In 2007 heeft gemeente Bladel de modernisering van haar ICT omgeving gerealiseerd. Samen met Telengy hebben zij de aanbesteding hiervoor uitgevoerd. Concerninkoop verzorgde de inkoopprocedure en publicatie, terwijl Telengy het Programma van Eisen heeft opgesteld met het technische team van Bladel. Een succesvolle aanbesteding omdat de gemeente Bladel precies gekregen heeft wat zij voor ogen had.

Een toelichting van Frank Huybregts, senior ICT-adviseur en technisch aanbestedingsspecialist.

Aansluiting

In 2008 heeft ook gemeente Reusel-de Mierden besloten om de modernisering van de ICT aan te besteden. Met het de ICT-samenwerking in de vorm van het SSC Kempengemeenten in het achterhoofd, heeft de gemeente Reusel-de In navolging van Mierden gevraagd om mee te denken.

Dit heeft geleid tot een situatie waarbij forse publieke investeringen werden vermeden door aansluiting te zoeken bij de Gemeente Bladel in het gerealiseerde computercentrum. Behalve de computerruimte zijn ook onderliggende technologische concepten gebruikt waardoor het beperkte aantal systeembeheerders per gemeente elkaars werkzaamheden nu kunnen ondersteunen of overnemen. Hierdoor is tevens de operationele continuïteit vergroot.

Het volgen van de juiste stappen

Eén van de stappen is het houden van een marktoriëntatie. Hierbij wordt de gemeente in staat gesteld om kennis te maken met de voor hen nieuwe ICT-leveranciers, maar vooral ook met de ICT-ontwikkelingen in de markt. Concepten die eerder door de gemeente bedacht zijn, kunnen op deze manier getoetst worden op actualiteit en compleetheid. Deze belangrijke informatie draagt bij bij het maken van keuzes, inzichten welke weer vertaald worden in het programma van eisen.