Home » Actueel » Informatiemanager Woudenberg: tijdelijk dé spil

Informatiemanager Woudenberg: tijdelijk dé spil

De afgelopen maanden werkte Ger Manders als waarnemend informatiemanager bij de gemeente Woudenberg (13.000 inwoners). Hier werken ongeveer 90 medewerkers. De harde ICT is ondergebracht bij de gemeente Veenendaal.

De informatiemanager was vertrokken en de wens van de organisatie was om deze functie opnieuw structureel in te vullen. Helaas was de werving en selectie niet ineens succesvol. De gemeente ging daarom voor tijdelijke invulling van de rol van informatiemanager. De opdracht was om ervoor te zorgen dat actuele ontwikkelingen en projecten doorgang konden vinden en om enkele zaken ter verbetering op te pakken. Binnen de gemeente Woudenberg is de informatiemanager echt dé spil in alles wat met informatievoorziening/ICT te maken heeft. Geen bezetting op deze positie is daarom voor Woudenberg ondenkbaar.

Tijdens de periode bij de gemeente Woudenberg heeft Ger drie projecten uitgevoerd:

Omgevingswet

Omgevingswet-ready

Er is in beeld gebracht wat er op het vlak van informatievoorziening nodig is om invulling te kunnen geven aan de Omgevingswet per 1-1-2021. Door gesprekken te voeren met belanghebbenden, inventarisaties uit te voeren, deel te nemen aan de projectgroep Omgevingswet en gebruik te maken van het materiaal van VNG Realisatie. Aan de orde komen bijvoorbeeld de aanschaf van nieuwe software(modules) om aan te kunnen sluiten op het DSO, het zaakgericht werken én het verbeteren van de kwaliteit van de relevante basisregistraties door het verder ontwikkelen van het gegevensmanagement.

Applicatielandschap in kaart als Informatiemanager bij gemeente Woudenberg

Applicatielandschap

Een ander belangrijk element is het in beeld brengen van het volledige applicatielandschap en welke financiële verplichtingen dit met zich meebrengt richting de 65 softwareleveranciers waarmee de gemeente Woudenberg zaken doet. U kunt zich voorstellen dat een integraal overzicht van de ICT-financiën (zowel investeringen als exploitatie) voor de najaarsnota 2019 en de begroting 2020-2023 dan ongelofelijk handig is. Hiermee heeft de budgethouder een extra instrument in handen om financieel ‘in control’ te zijn.

Zaakgericht werken

Daarnaast is Ger betrokken geweest bij het project zaakgericht werken, waarbij Woudenberg overgaat van Verseon (van Circle), via Suite4Zaken (van Centric) naar JOIN Zaak & document (van Decos, de nieuwe strategische partner van Centric voor zaakgericht werken).

Structurele invulling

Een ander aspect was het inregelen van de managementinformatie ten behoeve van de Monitor Sociaal Domein en de afstemming van projecten en samenwerking met ICT Veenendaal. Hiermee was de voortgang van deze 3 projecten de afgelopen maanden gewaarborgd en goed overdraagbaar voor de toekomstige informatiemanager. Per 1 november heeft de gemeente Woudenberg gelukkig weer een informatiemanager in dienst, waarmee dé spil informatievoorziening weer structureel is ingevuld.

Meer weten?

Zoekt u ook tijdelijke bezetting op de rol van informatieadviseur/-manager of teamleider informatievoorziening? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ger Manders, via tel. nr. 06 29 52 73 40 of via e-mail: g.manders@telengy.nl.