Home » Actueel » Informatievoorziening en de Omgevingswet: meer met minder

Informatievoorziening en de Omgevingswet: meer met minder

De impact van de Omgevingswet voor de visie- en planontwikkelaars is evident en veel gemeenten werken inmiddels aan een omgevingsvisie. Aan concrete organisatorische voorbereidingen lijkt het bij veel gemeenten vooralsnog te ontbreken. Ook de impact voor informatievoorziening en het gemeentelijk applicatielandschap is nog onduidelijk, vooral omdat het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) nog niet uitgewerkt en vastgesteld is. Maar betekent dit inderdaad dat je je nog niet kunt oriënteren en voorbereiden op de veranderingen in de informatievoorziening?

Ton de Wit, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur, schrijft over robotisering binnen gemeenten.