Home » Actueel » Informatievoorziening Sociaal Domein: Telengy ontzorgt

Informatievoorziening Sociaal Domein: Telengy ontzorgt

Nu het aftellen voor de naderende transities in het Sociaal Domein echt is begonnen, draaien Telengy-adviseurs diverse ontzorgingstrajecten bij gemeenten zodat de minimale vereisten voor de informatievoorziening  per 1 januari 2015 zijn geïmplementeerd. Op basis van een ‘menukaart ontzorgingsaanbod’ kunnen gemeenten conform de lokale ambities in het Sociaal Domein zich laten ontzorgen.

“De activiteiten die we als Telengy bij gemeenten oppakken, liggen nadrukkelijk in het verlengde van de ondersteuning die VNG en KING al bieden aan gemeenten”, aldus Telengy-adviseur Peter ter Telgte. “We borduren voort op de uitgewerkte Archetypen, de Softwarecatalogus en de Focuslijst VISD. Samen met de gemeente of de regio vertalen we het naar concrete acties in de lokale omgeving, daarbij rekening houdend met de ambities op termijn van de gemeente of de regio. Maar de focus ligt nu vooral op het transitieproof zijn per 1 januari 2015. De benodigde transformatie is even van latere zorg.”

Quick Scan biedt zicht en inzicht

In de informatieketen onderscheidt Telengy een kleine 20 thema’s rond de transities. Elk thema kent zijn eigen actieplan, waarbij de samenhang nadrukkelijk in beeld wordt gehouden. Afhankelijk van de behoefte van de gemeente stelt de Telengy-adviseur een of meerdere actieplannen op en voert het -indien gewenst- ook uit.

Heeft de gemeente nog onvoldoende zicht en inzicht in de benodigde informatievoorziening voor het Sociaal Domein, dan voert Telengy samen met de gemeente of de regio een Quick Scan uit voordat de actieplannen opgesteld worden. Dit leidt tot een ‘Informatievoorziening Sociaal Domein in 1 oogopslag’. Op basis van deze Quick Scan zijn de gemeenten Eijsden-Margraten, Waddinxveen, Culemborg, Stein, Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek volop aan de slag zodat per 1 januari in ieder geval de minimale vereisten voor de informatievoorziening Sociaal Domein zijn geregeld.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met commercieel manager Marcel Lemmen, via tel. nr. 06 50 43 15 77 of via e-mail: m.lemmen@telengy.nl .