Home » Actueel » Laat uw burgers weten dat u via MijnOverheid post!

Laat uw burgers weten dat u via MijnOverheid post!

Het gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid wordt inmiddels meer en meer een ‘normale’ service waar iedereen aan went. Inmiddels hebben 5,3 miljoen burgers een actief MijnOverheid-account. “Wat organisaties nog wel eens vergeten, is dat zij bij het aansluiten op MijnOverheid beginnen met nul ‘klanten’ op de Berichtenbox”, vertelt accountmanager MijnOverheid en Telengy-adviseur Peter ter Telgte. “Vaak vergeten gemeenten en andere overheidsorganisaties dat de burger zelf bepaalt van welke organisatie hij/zij berichten via MijnOverheid wil ontvangen (met de Belastingdienst natuurlijk als bekende uitzondering).”

“Elke eerste dag van de maand publiceert MijnOverheid via het blauwe beginscherm de nieuwe organisaties die gaan aansluiten op de Berichtenbox. Via dat scherm kunnen burgers de organisatie ‘aanvinken’ en op die manier kenbaar maken dat zij post via de Berichtenbox willen ontvangen.” Organisaties hoeven alleen het aanvraagformulier in te leveren om op deze lijst te komen.

Ondersteuning bij campagnes

Logius kan organisaties ondersteunen bij een  publiciteitscampagne over MijnOverheid. Daarvoor is een speciale toolkit ontwikkeld met communicatiemateriaal. U vindt de toolkit op www.toolkitmijnoverheid.nl. Deze toolkit bevat onder andere kernboodschappen, video’s, advertenties en online banners.

MijnOverheid inlogscherm

Meerdere berichten via Berichtenbox

Inmiddels groeit de diversiteit van de berichten die gepost worden via de Berichtenbox. Onderstaand een opsomming van de meest voorkomende berichten:

 1. WOZ-beschikkingen, aanslagen decentrale belastingen
 2. Herinneringsbrief ID-bewijzen
 3. Uitkeringsspecificaties Sociale Zaken
 4. Schuldhulpverlening
 5. Parkeervergunningen/ontheffingen
 6. Leerlingenvervoer
 7. Leerplicht
 8. Verslagen keukentafelgesprek, zorgplan
 9. Producten Werk & Inkomen
 10. Bewonersbrieven
 11. Uitnodiging gesprek
 12. Verhuisbevestiging
 13. APV-vergunningen
 14. Uniform Pensioenoverzicht


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter ter Telgte, accountmanager MijnOverheid en adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 46 72 42 05 of via e-mail: p.t.telgte@telengy.nl.