Home » Actueel » Leidraad voor aanpak van project BGT

Leidraad voor aanpak van project BGT

Het Programmabureau BGT van het ministerie van IenM heeft op 2 juli de leidraad ‘Project BGT voor bronhouders’ gepubliceerd. Deze biedt gemeenten, waterschappen, provincies en andere bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie houvast bij de aanpak van de invoering van deze basisregistratie. Het Programmabureau BGT van het ministerie van IenM heeft op 2 juli de leidraad ‘Project BGT voor bronhouders’ gepubliceerd. Deze biedt gemeenten, waterschappen, provincies en andere bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie houvast bij de aanpak van de invoering van deze basisregistratie. Arjan Kloosterboer en Harrie Dahlmans van Telengy en Chris Stiggelbout van Geon zijn de auteurs van dit document. Het is opgesteld in samenwerking met het BGT-communicatie-overleg met vertegenwoordigers van het Programmabureau BGT, SVB-BGT, Geonovum, Kadaster en VNG.

Mijlpaal op 1-1-2016

De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) bepaalt dat de BGT op 1 januari 2016 beschikbaar moet zijn. Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het opleveren en bijhouden van deze kaart. Vanaf 2017 zijn overheidsorganisaties en iedereen die in opdracht van hen werkt bovendien verplicht gebruik te maken van de BGT. De invoering van de BGT heeft daarmee impact op zowel de dienstverlening als de bedrijfsvoering van organisaties.

Aanpak op maat

Hoe een organisatie de BGT invoert, is ondermeer afhankelijk van de ambitie en mogelijkheden van een organisatie. Aan de hand van vragen en afwegingen leidt de handreiking de lezer langs negen aandachtsgebieden. Zo is een passend pad uit te stippelen voor de opbouw van de BGT en de inrichting van het beheer en het gebruik daarvan. De leidraad stimuleert om aandacht te besteden aan diverse aspecten die hierbij spelen. Dat gaat bijvoorbeeld om keuzes tussen BGT en IMGeo en tussen zelf doen, samenwerken of uitbesteden. Niet minder belangrijk is nadenken over de breedte en fasering van het project: alleen de registratie opbouwen en in beheer nemen of (ook of later) benutten van de BGT voor procesoptimalisatie (beheer openbare ruimte, BAG, WOZ) en  gebruik van locatiegebonden informatie intern en in de dienstverlening.

De leidraad biedt bewust geen uitgestippeld pad. Het gaat er om alle aandachtspunten langs te lopen en daar langer of korter (of later) bij stil te staan. Zo worden alle ingrediënten verkregen om een invoeringstrategie voor de BGT te bepalen die optimaal past bij de eigen organisatie.

BGT als geo-versneller

KING heeft onlangs het architectuurdocument Geo in GEMMA gepubliceerd. Deze biedt gemeenten houvast bij het benutten van locatie-gebonden informatie in dienstverlening en bedrijfsvoering. De BGT is een aantrekkelijk aangrijpingspunt om de geo-informatievoorziening te verbeteren. Dit vergt een brede insteek van het invoeringstraject maar levert meer baten. Door KING wordt dit opgepakt in de iNUP-versneller BGT/Geo.

Wilt u van gedachten wisselen over de aanpak van uw BGT-project en het benutten van locatiegebonden informatie, neemt u dan contact met ons op.

Download

Het rapport is integraal te downloaden vanaf de website van het Programmabureau BGT van het ministerie van IenM: http://www.bgtweb.nl/.