Home » Actueel » NUP in Uitvoering

NUP in Uitvoering

Telengy deed onderzoek naar de status realisatie van de e-overheid.

Interview met Grada van der Knaap, gemeentesecretaris in Waalre

Nu sinds 1 januari 2010 EGEM-i teams grotendeels is opgegaan in het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING), is de vraag gelegitimeerd of deze aanpak gewerkt heeft. Wat staat er in al die realisatieplannen? Welke thema’s staan centraal? Werken gemeenten eraan? En leidt het tot resultaat? Telengy deed onderzoek.

Deze vragen kwamen voor Telengy in een nog actueler licht te staan toen de NUP-review ‘Wederzijdse gijzeling in machteloosheid, of de As van het Goede?’ publiekelijk bekend werd. In deze gateway-review wordt gesteld dat ondersteuning bij de implementatie van de NUP-bouwstenen onontbeerlijk is bij gemeenten die dat niet zelf kunnen (dat is het merendeel). Zonder deze ondersteuning zal de e-overheid zeker niet binnen tien jaar gerealiseerd zijn, aldus het reviewteam onder leiding van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen. Maar welke groep gemeenten kan de NUP-bouwstenen niet zelfstandig implementeren? Wat voor ondersteuning is dan nodig?

Samen met de onduidelijke status van de voortgang van de realisatieplannen voldoende vragen die een antwoord behoeven. Telengy heeft het initiatief genomen onderzoek te doen bij gemeenten naar de status van de uitvoering van de realisatieplannen.

Reacties

Gemeente.nu: Twijfel belemmert digitale dienstverlening

‘Het onderzoek wijst dat 40 procent van de gemeenten hulp nodig heeft bij de uitvoering van het Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (NUP). De e-overheid komt niet als een speer uit de startblokken, de budgetten staan onder druk en er is een cultuuromslag nodig.’

Lees verder op Gemeente.nu.


Automatiseringsgids: Stimulering leidt niet tot uitvoering

De stimuleringsprogramma’s EGEM i-teams en NUP hebben de elektronische overheid bij gemeenten nadrukkelijk op de agenda gezet, maar van uitvoering van de plannen is nog weinig te zien. Peter Mom gaat in Automatiseringsgids van juli 2010 in op het onderzoek dat Telengy deed: NUP in Uitvoering? gemeenten aan de slag.

Digitaal Bestuur: Tobben met het NUP

Onder die titel beschrijft het Digitaal Bestuur in de juni-uitgave de voortgang bij gemeenten rond de uitvoering van de bouwstenen NUP. De gebruikte onderzoeksresultaten zijn afkomstig van Telengy, dat onderzoek heeft gedaan naar de stand van zaken rond de uitvoeringsplannen bij gemeenten.

Lees verder: Tobben met het NUP Digitaal Bestuur juni 2010 (pdf)