Home » Actueel » Praktijkcases Sociaal Domein – Telengy

Praktijkcases Sociaal Domein – Telengy

De decentralisaties zijn een feit. Alle gemeenten hebben zeer hard en met overgave gewerkt om – zo goed en zo kwaad als dat kon – de zorg voor de burger over te nemen en te continueren per 1 januari 2015. Uiteraard zijn er nog vele drempels die genomen moeten worden de komende periode om de gewenste situatie ook daadwerkelijk te realiseren.

Na een eerste aanloopperiode in 2015 volgt er een periode waar het daadwerkelijk structureel realiseren van de beoogde bezuinigingen hoge prioriteit krijgt. Daarnaast blijft meespelen dat de samenwerking tussen burger, maatschappelijke instellingen, zorgpartijen en gemeenten duurzaam geborgd moet worden in de (lokale) samenleving. Gereedschappen die hierbij nodig zijn, zijn onder andere – en niet uitputtend – een op de samenwerkingsketen gebaseerde informatievoorziening en een werkwijze die de uitvoering neerlegt bij de zorgprofessional en de burger. De gemeente regisseert en faciliteert hierbij. Het resultaat wordt gedefinieerd in termen als ‘zelfredzaamheid’, ‘eigen kracht’, ‘één gezin, één plan’ en ‘participatiemaatschappij’.

De visie van Telengy is dat vanaf het eerste moment juist het resultaatgericht denken en werken voorop moet staan, anders loop je continu achter de feiten aan. Met die denk- en werkwijze hebben wij gemeenten voorbereid op de decentralisaties in de voorbije periode. In deze publicatie delen wij een aantal van onze ervaringen met u. U zult lezen dat juist het resultaatgericht denken en werken kan leiden tot een vliegende start. Tevens krijgt u inzicht  hoe wij samen met onze relaties vorm hebben gegeven aan de veranderingen in het Sociaal Domein.

Gemeenten en samenwerkingsverbanden investeren momenteel volop in het Sociaal Domein. Telengy werkt dagelijks mee aan het realiseren van de doelstellingen in het Sociaal Domein met deskundige en gepassioneerde adviseurs. Onze adviseurs hebben specifieke kennis van procesbegeleiding, inrichtingsvraagstukken en interne samenwerking tussen beleid, inhoud en informatievoorziening binnen het Sociaal Domein. Als kennispartner delen wij graag onze ervaringen met u, zoals de praktijkcases in deze brochure.

Mochten deze ervaringen er bij u toe leiden dat u meer wilt weten, dan gaan we graag het gesprek met u aan. In ieder geval zullen wij in de komende periode via dit soort publicaties en in onze digitale nieuwsbrief ‘Overheid In Beweging’ de leermomenten en ervaringen die wij en onze relaties samen hebben opgedaan met u blijven delen.

Praktijkcases Sociaal Domein - Telengy

Meer weten?

In bijgevoegde leaflet worden de diverse praktijkcases op hoofdlijnen aan u geïntroduceerd. Vraag de volledige brochure ‘Praktijkcases uit het Sociaal Domein’ direct op via onderstaand formulier.

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw organisatie