Home » Actueel » QR code bij gemeentelijke ontheffingen

QR code bij gemeentelijke ontheffingen

Op de eilanden Schiermonnikoog en Vlieland mogen geen auto’s komen. Toch zijn er dagelijks situaties waardoor een aantal auto’s ontheffing moet krijgen om op het eiland te komen. Terschelling kent het verbod niet, maar kent wel een groot aantal ontheffingen. Deze hebben te maken met het kunnen rijden in natuurgebieden of op het strand. In alle gevallen vroeg het proces van aanvragen en afhandelen veel tijd. Een oplossing moest niet alleen het aanvraagproces verbeteren, maar ook zorgen voor een meer effectieve handhaving.

QR code

Thuis vertelde senior adviseur Eric Leroi over de eilanden, waarna zijn zoon de QR code naar voren bracht. “Is dat niet iets waar je dat probleem mee zou kunnen aanpakken?”. Een QR code is een tweedimensionale barcode, die 255 tekens kan bevatten, waaronder tekens die samen een adres voor een website vormen. Het bleek een gouden idee. Een QR code zou naar een database op internet kunnen verwijzen, waarin de gegevens van een auto worden opgenomen en waarin op basis van data en tijden een ontheffing geldig of ongeldig gemaakt kan worden.

Digitaal aanvragen

Het idee werd vervolgens verder uitgewerkt, waarbij Terschelling het voortouw nam. Samen met de medewerkers van de afdeling Burger en Bestuur van Terschelling is in stappen een systeem opgezet waarbij enerzijds het aanvraag- en productieproces van de ontheffing sterk is vereenvoudigd. Een deel van de vergunningen kan digitaal worden aangevraagd en eventueel betaald. De productie van een ontheffing duurt nog maar vijf minuten. De ontheffing kan via de balie worden verstrekt, via de post worden verzonden en via de mail worden verstuurd.

Eenvoudig handhaven

Daarnaast is de handhaving door politie en Staatsbosbeheer volledig gemoderniseerd. Met behulp van een mobiele telefoon wordt de QR code uitgelezen, waarna de telefoon vervolgens contact legt met de database op internet. Op internet wordt de ontheffing actueel gehouden, waardoor een handhaver altijd de meest actuele informatie op zijn mobieltje ziet. Fraude is vrijwel onmogelijk en de handhavers kunnen via een codering naast informatie over de auto ook informatie over de eigenaar zien. Door de opzet van het systeem kunnen derden alleen informatie zien over de auto zelf. De privacy van de eigenaar van de auto wordt daarmee beschermd. Inmiddels gebruikt Terschelling de QR code en hebben ook de andere Friese eilanden interesse. De gemeenten Baarn en Uden gaan binnenkort ook de QR code inzetten.