Home » Actueel » Terugblik Kennisplatform Organisatieontwikkeling

Terugblik Kennisplatform Organisatieontwikkeling

Op 17-18 september kwamen bij de gemeente Nunspeet 10 gemeentemanagers bij elkaar in het Kennisplatform Organisatieontwikkeling om zich te buigen over de vraag: “Heeft het KCC nog toekomst?”

Peter Ruijters van NCOD trapte af met de stelling dat veel KCC’s ten dode zijn opgeschreven omdat:

  1. het vaak niet veel meer is dan burgerzaken plus receptie en telefonie en omdat het dan;
  2. een drempel is om toegang te krijgen tot de echte dienstverlening;
  3. het KCC het afvoerputje van de organisatie is en;
  4. het KCC slechts een verbindingsofficier is tussen lokale en regionale diensten zonder een gezamenlijk dienstverleningsconcept.

De toon was gezet! Als je dat dus wél goed regelt, hebben een KCC én gemeentelijke dienstverlening wel degelijk toekomst. Ook werd duidelijk dat als het KCC een geïsoleerde afdeling is, deze gedoemd is te sneuvelen. De totale gemeente als KCC, dát moet de insteek zijn. Ook zien we bij de KCC’s steeds zwaardere en complexere taken; immers veel kan digitaal en dan is de burger je goedkoopste medewerker (net zoals bij banken, reisbureaus, etc.). Dat dit een groot effect op de omvang en de aard van het personeelsbestand zal hebben, is geen vraag maar een feit. Dienstverlening wordt een combinatie van hostmanship en selfservice. Dit beeld werd ’s avonds bevestigd door Desiree van de Wiel, projectleider KCC bij de gemeente Best. Zij vulde dat aan met vele praktische ervaringen. Ook hier met de nadruk op de integrale aanpak (organisatie, processen, houding & gedrag en ICT), waarbij de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Hospitality is iets van elke ambtenaar en niet alleen van het KCC. Desiree: “Best heeft al meer dan drie jaar een KCC en nog steeds is er elke dag aandacht nodig om de beste dienstverlening te bieden”.

Dat het KCC niet het alleenrecht heeft op effectieve dienstverlening betoogde Björn van den Brink, gemeentesecretaris van de gemeente Wierden. Wierden heeft geen KCC, maar een publieksplein waar alle vakgerichte balies gesitueerd zijn. Hiermee scoort Wierden als dienstverlener in de top van de gemeenten. Zo kan het dus ook, als je maar gelooft in de aanpak, die consequent doorvoert en steun hebt vanuit bestuur en MT.

Tijdens het derde dagdeel bleken de drie inleiders het nodige los te hebben gemaakt bij de deelnemers: Van eye-openers tot echt ‘out-of-the-box’ inzichten. Die inzichten werden nog eens aangevuld met twee praktijkcases vanuit de gemeenten Kapelle en Oldebroek. Bij de afronding van deze meeting gaven de deelnemers aan dat hun gedachten behoorlijk ‘gestretched’ zijn en dat ook duidelijk is dat er óók bij de dienstverlening meerdere wegen naar Rome leiden. Met elkaar is bepaald dat de volgende bijeenkomst van het Kennisplatform Organisatieontwikkeling plaatsvindt op 10 en 11 maart 2016 in Oldebroek. Het thema: Strategische Personeelsplanning bij gemeenten.

Het Kennisplatform Organisatieontwikkeling is een reeks van bijeenkomsten waarbij gemeentemanagers, samen met collega’s van andere gemeenten, geïnformeerd worden over en aan de slag gaan met onderwerpen die er volgens henzelf toe doen. Alle deelnemers hebben minimaal twee dingen gemeen. Ten eerste zijn ze lid van de directie of het managementteam van een gemeente met 10.000 tot plm. 60.000 inwoners. Ten tweede hebben ze een duidelijke rol en verantwoordelijkheid in de realisatie van de ambities van de gemeenten met de noodzakelijke veranderingen die daarbij horen. De onderwerpen die in het kennisplatform worden besproken zijn allemaal actueel, maar bovendien door de deelnemers zelf gekozen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst bedraagt maximaal 15. Hierdoor is de interactie met de sprekers/inleiders en met de deelnemers onderling gegarandeerd. De bijeenkomsten kennen alleen deelnemers vanuit gemeenten. Daarmee zijn de bijeenkomsten ‘van gemeenten, voor gemeenten’. Het doel is het uitwisselen van ideeën en ervaringen.

De organisatie en coördinatie is in handen van gemeenteadviseur Ger Manders. Elke bijeenkomst bestaat uit drie dagdelen en vindt plaats op donderdagmiddag – en -avond en vrijdagochtend. De bijeenkomst begint en eindigt met een gezamenlijke lunch. De gemaakte kosten worden over de deelnemers verdeeld. Aan de afgelopen 14 bijeenkomsten namen steeds 10-15 managers deel, waardoor de kosten tussen de € 250,- en € 450,- per bijeenkomst bedroegen. De kosten worden gemaakt voor de beloning van de sprekers, de organisatie, de hotelovernachting en de lunches/diner.

Indien u in de doelgroep valt en u geïnteresseerd bent in de bijeenkomst van 10-11 maart 2016 neemt u dan contact op met Ger Manders. Ook als u in algemene zin nog wat meer achtergrondinformatie wilt, staat Ger u graag te woord. U kunt Ger bereiken via 06 29 52 73 40 of via g.manders@telengy.nl.