Home » Actueel » Tipje van de sluier: samenvatting van De Gijzeling

Tipje van de sluier: samenvatting van De Gijzeling

De gemeentelijke softwaremarkt anno 2016 bestaat uit 180 leveranciers en 390 gemeenten. Die cijfers doen vermoeden dat het een markt is met stevige concurrentie waarvan de klanten profiteren. In zo’n markt zitten de klanten doorgaans aan het stuur, maar getuige recente berichtgeving in de pers is dat niet het geval. Regelmatig lezen we dat gemeenten zeer ontevreden zijn over de leveranciers en de macht die zij hebben en ook bij de Rijksoverheid manifesteren zich regelmatig ICT-problemen. Er lijkt een gijzeling gaande, op onderdelen zelfs een wederzijdse.

Doel

Telengy heeft in de afgelopen decennia ruime ervaring opgebouwd op het gebied van onder andere opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement in relatie tot bedrijfssoftware en leveranciersbeleid. Telengy brengt binnenkort een publicatie uit genaamd ‘De Gijzeling’: een whitepaper over de gijzeling van Nederlandse gemeenten door hun softwareleveranciers, het ontstaan daarvan, de kenmerken en een oplossingsrichting voor betere marktwerking. Het vijfkrachten-model van econoom Michael Porter (1980)* dient hierbij als basis.

Het biedt gemeentelijke managers, bestuurders en vakspecialisten adviezen over hoe om te gaan met initiatieven op het gebied van collectief opdrachtgeverschap (Rijk, VNG/KING) en individueel leveranciersmanagement (per gemeente). De whitepaper kan als fundament worden gebruikt voor gerichte verbetering via maatregelen op deze gebieden.

Verbetersuggesties

In De Gijzeling benoemen we collectieve en individuele verbetersuggesties. De collectieve aanbevelingen gaan over gegevensdistributie naar landelijke voorzieningen en over verdere standaardisering van het zakenmagazijn. De individuele verbetersuggesties betreffen contractmanagement, conflictmanagement en het gebruik van compliance gereedschap.

Meer weten? 

U kunt nu via onderstaand formulier de management samenvatting van De Gijzeling opvragen. Houd onze website in de gaten voor de volledige publicatie van deze whitepaper!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harrie Gooskens, via telefoonnummer 06 83 17 70 41 of via e-mail: h.gooskens@telengy.nl.

*Bron: Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York, NY: Free Press.

 

Opvragen management samenvatting De Gijzeling

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Uw organisatie