Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode.

Helaas zijn er maar zoveel woorden die ik mag gebruiken in de nieuwsbrief. De afgelopen maanden zijn er verscheidene opdrachten gestart. Hierbij kort en bondig omschreven:

 

Huis van de Samenleving

Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig Huis voor de Samenleving. In dit gebouw staan moderne dienstverlening, ontmoeting en samenwerking centraal. De gemeente wil met het Huis voor de Samenleving een prettige en gastvrije omgeving bieden voor de inwoners en de partners die ook in het gebouw zitten. Ook wil de gemeente zorgen voor een betere verbinding in het centrum. Ron van Dijck helpt in dit traject bij de strategie, acties en inrichting op het gebied van I&A. Een mooie opdracht met een zichtbaar resultaat.  

Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis

Jos van Dijk gaat aan de slag in Delft. Voor Beschermd Wonen is Delft centrumgemeente voor de regio Delft, Westland, Midden Delfland en PijnackerNootdorp, de DWO Regio (Delft, Westland, Oostland). Per 1 januari 2020 moeten er nieuwe contracten met zorgaanbieders worden afgesloten; een onderwerp dat landelijk en regionaal volop in de aandacht staat. Het betreft een transformatie van de vorm waarop beschermd wonen wordt vormgegeven (van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis). 

Informatievoorziening: de volgende stap

De gemeente Hoeksche Waard ontstond na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019. Hieruit volgen vele projecten, ook op informatievoorzieningsgebied. Jacob Ubbels werkt mee aan de realisatie van (informatievoorzienings)projecten in 2019 en is kwartiermaker informatiemanagement. 

Samenwerkende belastingkantoren

Peter ter Telgte is gestart als coördinator directeurenoverleg en voorzitter van het kernteam van  samenwerkende belastingkantoren. Het  gaat om de belastingkantoren BghU, BSGR, BsGW, BSR, BWB, GBLT, RBG en SVHW. 

Meer weten?

Voor meer informatie over een van deze trajecten of over de inzet van onze adviseurs, kunt u contact opnemen met onze commercieel manager Roel Ottens via telefoonnummer: 06 50 43 15 77 of via e-mail: r.ottens@telengy.nl.