Home » Actueel » Training projectmatig werken

Training projectmatig werken

Het EGEM-i realisatieplan dat door een gemeente werd vastgesteld, benoemde een aantal projecten, dat op korte termijn uitgevoerd moest worden. Bij de gemeente ontstond daardoor behoefte aan meer kennis van projectmatig werken. Telengy organiseerde een maatwerk training op locatie. De cursus werd verzorgd door twee adviseurs van Telengy. Zo kwamen alle aspecten van projectmatig werken aan bod. Het technische projectmanagement en zaken zoals teambuilding, teamontwikkeling en programmamanagement.

Verschillende doelgroepen

Aan de training hebben ongeveer 30 medewerkers meegedaan. Directie, projectleiders en projectmedewerkers namen deel aan dezelfde workshop. De trainingsdoelen werden vooraf gedefinieerd en waren voor de verschillende doelgroepen afwijkend.

Verschillende trainingsdoelen

Voor de opdrachtgevers werden de volgende trainingsdoelen vastgesteld:

 • Principes en uitgangspunten van projectmatig werken
 • Wat kan en moet ik verwachten als opdrachtgever
 • Wat is mijn rol als opdrachtgever in de projecten
 • Projectbeheersing op opdrachtgeverniveau

De projectleiders en projectmedewerkers kenden de volgende trainingsdoelen:

 • De kenmerken van projectmatig werken
 • De beslismomenten in projecten
 • Taken en verantwoordelijkheden in de project- en lijnorganisatie
 • Aanpassen van het functioneren op de taken en verantwoordelijkheden
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als projectleider (opleveren resultaten, rapporteren successen & afwijkingen, bijsturen
 • Omgaan met wijzigingen tijdens het project
 • Risico analyse en risico management
 • Planning; de omslag van plannen maken naar de uitvoering.