Home » Actueel » Wat kan ik nog doen in deze laatste 3 maanden voordat de Omgevingswet ingaat?

Wat kan ik nog doen in deze laatste 3 maanden voordat de Omgevingswet ingaat?

Het kan zijn dat je paniek begint te voelen. Heb je alles onder controle? Of kun je toch nog wat handvaten gebruiken om in deze laatste 3 maanden de juiste keuzes te maken? Ervan uitgaande dat de Omgevingswet ingaat op 1 januari 2024 uiteraard. 

In dit artikel focussen we op wat je nog kunt doen voor het VTH-deel van de Omgevingswet (Vergunning, Toezicht en Handhaving). Belangrijkste is natuurlijk dat de VTH-processen op 1 januari 2024 uitgevoerd kunnen worden. Want meldingen moeten afgehandeld worden en vergunningen moeten verleend worden. 

Masja Roselaar, expert KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseur beschrijft “Wat kan ik nog doen in deze 3 maanden voordat de Omgevingswet ingaat”.