Home » Actueel » Webinar trekkingsrecht PGB: Can we fix it?

Webinar trekkingsrecht PGB: Can we fix it?

Telengy-adviseurs Jos van Dijk en Evelien van Deursen ondersteunen bij vragen over het trekkingsrecht dat door de SVB wordt uitgevoerd voor burgers die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangen in het kader van de Wmo of Jeugdwet. De uitvoering van PGB’s is, zoals inmiddels algemeen bekend, behoorlijk complex en verschillende gemeenten zoeken hulp om zich hierbij te laten ondersteunen.

Terugdringen oneigenlijk gebruik

Jos van Dijk vertelt wat hij in de praktijk zoal tegenkomt bij zijn bezoeken aan gemeenten: “Er worden aanzienlijk minder kosten gedeclareerd dan op basis van historische uitgaven werd verwacht. Dat leidt tot de voorzichtige conclusie dat één van de redenen om het trekkingsrecht PGB in te voeren, namelijk het terugdringen van oneigenlijk gebruik, geslaagd lijkt. Nogal wat gemeenten hebben moeite om alle herbeoordelingen van klanten die zijn overgekomen vanuit de AWBZ tijdig, d.w.z. voor 1 januari 2016, opnieuw te beoordelen. Dat betekent dat oude, vaak duurdere voorzieningen langer doorlopen dan de bedoeling is. Hierdoor komt de bezuinigingstaakstelling in de knel.”

Oplossingen voor allerlei vraagstukken

“Veel gemeenten overzien onvoldoende het totale administratieve proces, inclusief de rol van de SVB”, aldus Jos. “Dat leidt tot onterechte betalingen en onnodige kosten. De tijdrovende  samenwerking met de SVB, het niet goed geautomatiseerd uitwisselen van gegevens in het gewenste format met de SVB en het ontbreken van een gestructureerde, planmatige aanpak om knelpunten op te lossen zijn de problemen die zich het meest voordoen. Ook blijkt het handmatig verwerken van uitvallijsten een lastige klus. Vaak helpt het gemeenten inzicht te verschaffen in de aard en omvang van de problemen en samen met de gemeente een plan van aanpak op te stellen. Soms verdient de aansturing aandacht, soms ontbreken ‘handjes’ voor inklopwerk en soms is een nauwe samenwerking met de SVB op locatie een oplossing”.

Webinar PGB trekkingsrecht: Can we fix it?

Op dinsdag 1 december (15.00-15.45 uur) vond het webinar ‘PGB trekkingsrecht: Can we fix it?’ plaats, waarin Jos van Dijk en Evelien van Deursen ingingen op bovenstaande ontwikkelingen.

U kunt dit webinar terugkijken via de volgende link.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos van Dijk, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 27 03 57 76 of via e-mail: j.v.dijk@telengy.nl.