Home » Actueel » Aan de slag met toepasbare regels

Aan de slag met toepasbare regels

Om de Omgevingswet en daarop gebaseerde regelgeving, zoals een Omgevingsplan, goed toegankelijk te maken voor burgers en bedrijven wordt gebruik gemaakt van toepasbare regels. Ton de Wit en Arjan Kloosterboer geven in dit artikel een toelichting.

Arjan Kloosterboer en Ton de Wit, experts KennisCentrumOmgevingswet.nl en Telengy-adviseurs beschrijven Aan de slag met toepasbare regels.