Home » Adviseurs » Jacob Ubbels

Jacob Ubbels

“Ik vind mijn opdrachten pas geslaagd als het de gemeente een tastbaar resultaat oplevert.”

Profielfoto Jacob Ubbels

Jacob Ubbels

Profiel

Jacob is in staat om binnen een gemeente in een relatief korte tijd een tastbaar resultaat te realiseren. Door zijn deskundigheid, analytisch vermogen en zijn enorme enthousiasme inspireert hij mensen in een organisatie en weet ze daarmee in beweging te krijgen. Jacob staat voor een concrete aanpak zonder wollige verhalen. Hij is in staat om complexe materie naar een begrijpelijk en tastbaar vraagstuk te vertalen. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat Jacob de verbinding weet te leggen tussen de uitvoering (operationeel) en het tactisch / strategisch niveau (management). Jacob haalt veel voldoening uit opdrachten als hij constateert dat er structurele veranderingen tot stand zijn gebracht. Deze veranderingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de gemeente helder heeft hoe de informatievoorziening binnen de decentralisaties georganiseerd moet worden of het implementeren van digitaal en zaakgericht werken in een organisatie. Verder is hij in staat om binnen samenwerkingsverbanden daadwerkelijk synergie te creëren door vanuit een gedeelde gezamenlijke visie gestructureerd en systematisch te werken.

Jacob heeft veel ervaring op het terrein van de decentralisaties binnen het sociale domein, zowel in de voorbereidende als in de realisatiefase. Ook heeft Jacob veel complexe programma’s in gemeenten aangestuurd. Hierbij fungeert hij vaak als het aanspreekpunt en steunpunt voor de projectleiders en als manager die voor de termijn- en budgetbewaking zorgt.

Specialismen

Informatiemanagement, decentralisaties, sociaal domein, e-dienstverlening, zaakgericht werken, project- en programmamanagement.

Kerncompetenties

Visie, resultaatgericht, overtuigingskracht, communicatie, analytisch vermogen, omgevingsbewust.

Contact

Mobiel: 06 – 504 315 78
E-mail: j.ubbels@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Jacob:

  • Belangrijke ‘lessons learned’ na 10 jaar zaakgericht werken

    Telengy heeft in de afgelopen jaren tientallen overheidsorganisaties en samenwerkingsverbanden geholpen bij de invoering van zaakgericht werken. Hierbij hebben Telengy-adviseurs veel ervaring opgedaan bij het opstellen van organisatievisies, het bepalen van de strategie, het coördineren van Europese aanbestedingen, het creëren van draagvlak en acceptatie tot en met de daadwerkelijke implementatie op de werkvloer. Hoewel ieder […]

  • Gemeenten blijven achter bij het publiceren van open data

    Ondanks de politieke aandacht en de ondersteuning die vanuit de Rijksoverheid op dit onderwerp geboden wordt, wil het maar niet lukken om gemeenten enthousiast te krijgen voor het actief publiceren van open data. Begin 2017 publiceren slechts 32 gemeenten open data via het landelijke overheidsportaal www.data.overheid.nl. Van deze 32 gemeenten zijn er ook nog eens […]

  • Gemeente Waalwijk in hoogste versnelling

    Het aftellen is begonnen, nog slechts enkele dagen te gaan en de inmiddels beroemde datum van 1 januari 2015 is een feit. Vanaf deze datum worden namelijk de gemeenten in Nederland geconfronteerd met één van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia; de decentralisaties van de Awbz en de Jeugdzorg van de Rijksoverheid naar de gemeenten. […]