Home » Adviseurs » Jacob Ubbels

Jacob Ubbels

“Ik vind mijn opdrachten pas geslaagd als het de gemeente een tastbaar resultaat oplevert.”

Profiel

Jacob is in staat om binnen een gemeente in een relatief korte tijd een tastbaar resultaat te realiseren. Door zijn deskundigheid, analytisch vermogen en zijn enorme enthousiasme inspireert hij mensen in een organisatie en weet ze daarmee in beweging te krijgen. Jacob staat voor een concrete aanpak zonder wollige verhalen. Hij is in staat om complexe materie naar een begrijpelijk en tastbaar vraagstuk te vertalen. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat Jacob de verbinding weet te leggen tussen de uitvoering (operationeel) en het tactisch / strategisch niveau (management). Jacob haalt veel voldoening uit opdrachten als hij constateert dat er structurele veranderingen tot stand zijn gebracht. Deze veranderingen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de gemeente helder heeft hoe de informatievoorziening binnen de decentralisaties georganiseerd moet worden of het implementeren van digitaal en zaakgericht werken in een organisatie. Verder is hij in staat om binnen samenwerkingsverbanden daadwerkelijk synergie te creëren door vanuit een gedeelde gezamenlijke visie gestructureerd en systematisch te werken.

Jacob heeft veel ervaring op het terrein van de decentralisaties binnen het sociale domein, zowel in de voorbereidende als in de realisatiefase. Ook heeft Jacob veel complexe programma’s in gemeenten aangestuurd. Hierbij fungeert hij vaak als het aanspreekpunt en steunpunt voor de projectleiders en als manager die voor de termijn- en budgetbewaking zorgt.

Specialismen

Informatiemanagement, decentralisaties, sociaal domein, e-dienstverlening, zaakgericht werken, project- en programmamanagement.

Contact

Mobiel: 040 290 12 12
E-mail: info@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Jacob

 • Leergang informatie & innovatie: in controle met i-governance

  Gemeenten leveren meer dan tweehonderd verschillende producten en diensten aan haar inwoners en bedrijven. Dit gaat bijvoorbeeld van het verstrekken paspoorten/rijbewijzen, het onderhouden van de openbare ruimte, opstellen van omgevingsplannen tot het leveren van jeugdzorg. Totaal verschillende producten waarbij de informatiebehoefte steeds anders is. Deze informatiebehoefte wordt door de groeiende digitalisering steeds groter, en door […]

 • Leergang informatie & innovatie: flexibele en schaalbare architectuur bij gemeenten

  Gemeenten leveren meer dan tweehonderd verschillende producten en diensten aan haar inwoners en bedrijven. Dit gaat bijvoorbeeld van het verstrekken paspoorten/rijbewijzen, het onderhouden van de openbare ruimte, opstellen van omgevingsplannen tot het leveren van jeugdzorg. Totaal verschillende producten waarbij de informatiebehoefte steeds anders is. Deze informatiebehoefte wordt door de groeiende digitalisering steeds groter, en door […]

 • Een implementatieplan Woo opstellen, hoe doe je dat?

  Binnen de overheid is er heel wat ervaring met het implementeren van nieuwe wetgeving. Dat dit vaak geen eenvoudige opdracht is, blijkt uit recente ervaringen met bijvoorbeeld de Omgevingswet en de decentralisaties in het sociaal domein. Ook dit jaar is er een nieuwe wet die in werking gaat treden, namelijk de Wet open overheid (Woo). […]

 • Herindeling gemeente Altena

  In 2018 hebben Telengy-adviseurs Jacob Ubbels en Willem Isendoorn een rol gespeeld bij de inrichting van de gemeente Altena; een herindeling van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Jacob was aangesteld als adviseur van de werkgroep Informatiemanagement. Willem was projectleider burgerzakenapplicatie en datadistributie en projectleider website.   Inrichting BRP  Bij een herindeling is de Basisregistratie Personen […]

 • Gericht werken aan zaken

  Zaakgericht werken is een actueel thema. Het is zeker geen uitgekristalliseerde materie. We merken in de praktijk dat het nog veel vragen oproept. We helpen organisaties om zaakgericht werken succesvol en resultaatgericht in te voeren en te vertalen naar de eigen situatie, behoeften en ambities. Met deze publicatie willen we het zaakgericht werken van diverse […]

 • Datagedreven werken in 2021

  Wat gebeurt er met de Corona-besmetting cijfers na de feestdagen? Leveren de stikstofmaateregelen straks het gehoopte rendement op? Hoe droog worden onze zomers door de klimaatverandering? Is mijn gemeente in voldoende mate voorbereid op de aankomende vergrijzing? Hoe hoog moet een subsidie zijn voor de aanschaf van nieuwe zonnepanelen om het aantal nieuwe aanvragen per […]

 • De Bevelanden blikt terug op zaakgericht werken – Gemeenten en GR aan het woord

  Vijf gemeenten in de Bevelanden (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) en de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden (ICT/P&O/Werk/Inkomen en Zorg) zijn in 2018 met elkaar de uitdaging aangegaan om binnen alle organisaties zaakgericht werken in te voeren. Twee jaar geleden namen de secretarissen van de vijf gemeenten en de directeur van de gemeenschappelijke regeling (GR) […]

 • Samenwerken gaat niet vanzelf: wat bepaalt de kans op succes?

  Het is zaterdagochtend, je bent (veel te) vroeg opgestaan, en met een groep kinderen op de achterbank rijd je naar een dorpje waarvan je het bestaan nog niet wist. Gelukkig arriveer je – ondanks dat het sportcomplex afgelegen tussen de weilanden ligt en de TomTom het adres niet kent – nog net op tijd. De […]

 • Herindeling gemeente Hoeksche Waard

  Per 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente Hoeksche Waard (± 86.000 inwoners) ontstaan uit de vijf voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Telengy-adviseur Jacob Ubbels was bij deze herindeling verantwoordelijk voor de harmonisatie en implementatie van het zaaksysteem.  Harmonisatie zaaksysteem  Het zaaksysteem is in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard een belangrijke applicatie […]

 • Belangrijke ‘lessons learned’ na 10 jaar zaakgericht werken

  Telengy heeft in de afgelopen jaren tientallen overheidsorganisaties en samenwerkingsverbanden geholpen bij de invoering van zaakgericht werken. Hierbij hebben Telengy-adviseurs veel ervaring opgedaan bij het opstellen van organisatievisies, het bepalen van de strategie, het coördineren van Europese aanbestedingen, het creëren van draagvlak en acceptatie tot en met de daadwerkelijke implementatie op de werkvloer. Hoewel ieder […]

 • Gemeenten blijven achter bij het publiceren van open data

  Ondanks de politieke aandacht en de ondersteuning die vanuit de Rijksoverheid op dit onderwerp geboden wordt, wil het maar niet lukken om gemeenten enthousiast te krijgen voor het actief publiceren van open data. Begin 2017 publiceren slechts 32 gemeenten open data via het landelijke overheidsportaal www.data.overheid.nl. Van deze 32 gemeenten zijn er ook nog eens […]

 • Gemeente Waalwijk in hoogste versnelling

  Het aftellen is begonnen, nog slechts enkele dagen te gaan en de inmiddels beroemde datum van 1 januari 2015 is een feit. Vanaf deze datum worden namelijk de gemeenten in Nederland geconfronteerd met één van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia; de decentralisaties van de Awbz en de Jeugdzorg van de Rijksoverheid naar de gemeenten. […]