Home » Actueel » Gericht werken aan zaken

Gericht werken aan zaken

Zaakgericht werken is een actueel thema. Het is zeker geen uitgekristalliseerde materie. We merken in de praktijk dat het nog veel vragen oproept. We helpen organisaties om zaakgericht werken succesvol en resultaatgericht in te voeren en te vertalen naar de eigen situatie, behoeften en ambities.

Met deze publicatie willen we het zaakgericht werken van diverse kanten belichten. Het is niet allesomvattend en boven twijfel verheven. Wij staan open voor opmerkingen, discussies en aanvullingen. In het belang van steeds beter functionerende en presterende organisaties.

Waarschijnlijk is elke ambtenaar in Nederland in het laatste jaar wel eens geconfronteerd met het begrip “zaakgericht werken”. Want je kunt er bijna niet aan ontkomen. Of het nu een KING congres is, publicatie of een blog op internet, men raakt er niet over uitgesproken. Is er sprake van een nieuwe hype of hebben we echt te maken met een blijvend fenomeen?

Dagelijkse praktijk

Gelukkig hebben enkele gemeenten de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de invoering van zaakgericht werken en de bijbehorende zaaksystemen. De tijd is daarom rijp om de balans op te maken en van de theoretische modellen af te dalen naar de vragen uit de dagelijkse praktijk zoals:

 • Wat willen we met zaakgericht werken bereiken: efficiëntere bedrijfsvoering, betere en digitale dienstverlening, digitaliseren van onze (documentaire) informatievoorziening, of willen we gewoon alles?
 • Hoe vertalen we onze ambities naar een project dat deze ook waar gaat maken?
 • hoe past dat in het grotere geheel en in onze ICT-, applicatie- en procesarchitectuur)?
 • Hoe voorkomen we dat we in de verkeerde processen investeren, kunnen we het simpeler maken?
 • Hoe zorgen we dat het niet een eenmalige ingreep is maar dat we onszelf blijvend verbeteren?

Het biedt concrete hulp aan gemeenten die op het punt staan om zaakgericht te gaan werken of die al bezig zijn. Verder schetst het voor managers een helder beeld van de (on)mogelijkheden en maakt het inzichtelijk welke resultaten je kunt bereiken. Maar bovenal geeft het richting en houvast aan die mensen in de organisatie die de uitdagende maar lastige opdracht hebben gekregen om zaakgericht werken in te voeren.

Opvragen whitepaper ‘Gericht werken aan zaken’

Vul hieronder uw gegevens in. U krijgt dan direct een exemplaar per e-mail toegestuurd.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw organisatie