Home » Actueel » Datagedreven werken in 2021

Datagedreven werken in 2021

Wat gebeurt er met de Corona-besmetting cijfers na de feestdagen? Leveren de stikstofmaateregelen straks het gehoopte rendement op? Hoe droog worden onze zomers door de klimaatverandering? Is mijn gemeente in voldoende mate voorbereid op de aankomende vergrijzing? Hoe hoog moet een subsidie zijn voor de aanschaf van nieuwe zonnepanelen om het aantal nieuwe aanvragen per jaar met 50% te doen stijgen?

De behoefte om in de toekomst te kijken, en het effect van nieuwe maatregelen te voorspellen, is groot. In het verleden was dit vrijwel onmogelijk en kon alleen achteraf worden bepaald wat de impact van de maatregel in de praktijk was. Data wordt tegenwoordig steeds meer automatisch vastgelegd en door nieuwe technologie zijn we in staat steeds sneller en beter deze data te analyseren. Terugkijken, in combinatie met vooruitkijken, wordt hierdoor mogelijk. Dit biedt interessante mogelijkheden bij het bepalen van nieuw beleid en het maken van strategische keuzes Deze manier van werken wordt ook wel datagedreven werken genoemd.

Belangrijke pijler bij beleidskeuzes

Wat datagedreven werken onderscheidt van werken met data is de structurele inbedding in de organisatie. Bij datagedreven werken vormt data een belangrijke pijler onder beleidskeuzes en andere strategische beslissingen. Ook vindt structurele monitoring plaats van de KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). Datagedreven werken is daarmee niet vrijblijvend werken met data. Het doel hiervan is zo geïnformeerd mogelijk besluiten te nemen, waardoor de kwaliteit van beslissingen toeneemt. Ook kan er beter geleerd worden van gemaakte keuzes, omdat door monitoring op basis van KPI’s er feedback plaatsvindt.

Werken met data geeft je organisatie de mogelijkheid om beter onderbouwd keuzes en beleid te maken, én te monitoren of dat wat is bedacht ook daadwerkelijk behaald wordt.

Groeimodel

Bij de introductie van datagedreven werken in een organisatie is het vaak de grote uitdaging hoe je deze werkzaamheden structureel in de organisatie weet te borgen. Om dit proces te faciliteren, en concreet te maken, heeft Telengy een specifiek groeimodel ontwikkeld voor de lokale overheid.

Aan de hand van dit model wordt samen met u inzichtelijk gemaakt waar de organisatie staat en wat een realistische ambitie is. Daarnaast wordt bepaald wat de meest logische stappen zijn om deze ambitie te verwezenlijken. Aan de hand vijf kernwaarden is voor elke stap in het groeimodel uitgewerkt welke resultaten gerealiseerd moeten worden.

Dataprojecten in verschillende domeinen

Heb je als organisatie ambities op dit terrein dan is het een reële mogelijkheid om in 2021 daadwerkelijk te starten met de transitie van ‘werken met data’ naar ‘datagedreven werken’. Een flink aantal gemeenten zijn in samenwerking met de VNG al gestart met dataprojecten. Deze dataprojecten zijn uitgevoerd in verschillende domeinen zoals openbare orde en veiligheid, omgevingswet en het sociaal domein. Ook Telengy begeleidt op dit moment diverse gemeenten op dit terrein.

In 2021 helpen we uw organisatie graag de volgende stap maken in het datagedreven werken. Van praten over data naar concrete dataprojecten en het structureel invoeren van datagedreven werken. Een kwestie van ‘Gewoon doen’!

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob Ubbels, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 50 43 15 78, j.ubbels@telengy.nl of Tim van der Pol, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 21 36 68 58, t.v.d.pol@telengy.nl.