Home » Actueel » Gemeente Waalwijk in hoogste versnelling

Gemeente Waalwijk in hoogste versnelling

Het aftellen is begonnen, nog slechts enkele dagen te gaan en de inmiddels beroemde datum van 1 januari 2015 is een feit. Vanaf deze datum worden namelijk de gemeenten in Nederland geconfronteerd met één van de grootste uitdagingen van de afgelopen decennia; de decentralisaties van de Awbz en de Jeugdzorg van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Ik ben benieuwd hoe ik op oudejaarsavond terugkijk op het afgelopen jaar als ik mijn oliebollen aan het eten ben.

Voldaan, omdat er in de afgelopen maanden met veel energie en enthousiasme is gewerkt binnen de gemeente Waalwijk? Tevreden, omdat de basisinrichting voor een goede zorgverlening in ieder geval staat? Of een angstig gevoel, omdat het toch soms haastwerk was en er nog weinig ruimte is geweest om alle informatiesystemen te testen? Het zal wel een mix van al deze drie gevoelens zijn. Maar één ding weet ik zeker, de gemeente Waalwijk kan trots zijn op het werk dat in de afgelopen maanden binnen de transities in het sociaal domein is verricht. En ik heb het genoegen gehad om daar mijn steentje aan te mogen bijgedragen. In dit artikel een korte terugblik op het afgelopen jaar.

Als informatiemanager binnen de gemeente Waalwijk heb ik in het afgelopen jaar de taak gehad om de informatievoorziening voor de transities te organiseren. De basis hiervoor werd eigenlijk in januari van 2014 gelegd, toen we een visie op de informatievoorziening voor het sociaal domein hebben uitgewerkt. Hierbij zijn de gemeentelijke transitiedoelstellingen vertaald naar een gewenste informatievoorziening. Het succes van deze visie was eigenlijk het proces ernaar toe. De visie kwam namelijk tot stand door het houden van werksessies met de inhoudelijk betrokken beleidsmedewerkers, medewerkers in de uitvoering, ICT-medewerkers en in sommige gevallen onze ICT-leverancier (PinkRoccade Local Government). Door deze samenwerking is er in een vroeg stadium een goed cement gelegd tussen de verschillende disciplines en ontstond er een fundament waarop vervolgens is verder gebouwd.

Na het bespreken van de visie met het management en de verantwoordelijke bestuurder, is vervolgens de informatievoorziening een belangrijke pijler geworden binnen de werkgroep ‘bedrijfsvoering’. Belangrijke onderdelen waren daarbij:

  • Frontoffice werkprocessen / integraal klantbeeld (ontwikkelen van een regieportaal);
  • Backoffice werkprocessen (aanpassen backoffice systemen, beschikkingen, controles, e.d. );
  • Informatievoorziening jeugddomein (inrichten jeugdapplicatie, aansluiten CORV);
  • Gegevensuitwisseling landelijke ketenpartners (Gemeentelijk Gegevens Knooppunt, SVB, CAK e.d.);
  • Standaarden (iWmo en iJw);
  • Facturatieproces;
  • Informatiebeveiliging;
  • Regionale gegevensuitwisseling (Tilburg, AMHK e.d.).

Bovengenoemde onderdelen zijn dit jaar in samenhang opgepakt, uitgewerkt en (gedeeltelijk) gerealiseerd. De basis van de primaire bedrijfsvoering staat hiermee gelukkig nu klaar, maar de komende maanden (wellicht nog jaren?) hebben we nog hard nodig om de relevante gegevens soepel van de frontoffice naar de backoffice en de ketenpartners te laten stromen. Het geeft me wel een gerust gevoel dat we als gemeente Waalwijk vanuit één gezamenlijk visie, op basis van een vastgestelde informatiearchitectuur, aan de slag zijn gegaan om goede zorg te verlenen aan onze burgers in de gemeente Waalwijk.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacob Ubbels, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 50 43 15 78 of via e-mail: j.ubbels@telengy.nl.