Home » Actueel » Benut de kansen: integraal werken in het sociaal domein bij meervoudige problematiek

Benut de kansen: integraal werken in het sociaal domein bij meervoudige problematiek

Domeinoverstijgende samenwerking in het sociaal domein voor inwoners met meervoudige, vaak complexe problematiek, is voor veel gemeenten nog een complexe uitdaging. Dat merken Wouter Le Febre en Dimphy Severijnen ook. Zij zijn beide betrokken bij informatievraagstukken binnen het Sociaal Domein. Bij de drie decentralisaties in het Sociaal Domein in 2015 werd ingezet op een transformatie naar een integrale aanpak, met als uitgangspunt; ‘één gezin, één plan, één regisseur’. De huidige wetgeving biedt echter weinig ruimte voor de benodigde gegevensdeling tussen de verschillende taakgebieden voor een integrale aanpak van meervoudige problematiek. In de praktijk zien we bij veel gemeenten daarom een verkokerd landschap, waarin deze verschillende taakgebieden geregeld langs elkaar heen werken, terwijl er tegelijkertijd een sterke behoefte bestaat om integrale dienstverlening richting de inwoner beter te organiseren.

Lees het artikel verder Benut de kansen – magazine Samen Sociaal Domein