Home » Adviseurs » Wouter Le Febre

Wouter Le Febre

“Om beter te worden moet je veranderen; om perfect te worden moet je vaak veranderen.”

Profiel

Wouter heeft een hulpvaardige en mensgerichte benadering. Dit stelt hem in staat om vanuit zijn doelgerichtheid zaken voor elkaar te krijgen. Hij heeft een zelfstandig karakter en houdt van uitdagingen. Het is voor hem belangrijk om vanuit ‘rode lijn’ denken zaken aan te pakken. Daarbij schroomt hij niet om zijn eigen route te kiezen en daarbij buiten de gebaande paden te treden.

Wouter houdt zich graag bezig met vraagstukken die spannend kunnen zijn voor een organisatie, waaronder privacy en informatiebeveiliging. Op dit gebied gaan de ontwikkelingen razendsnel en het dit kan voor organisaties een uitdaging zijn om daarin mee te gaan. In die context gaat Wouter het liefst samen met de organisatie die uitdaging aan.

Specialismen

Informatiemanagement (binnen het sociale domein), informatieveiligheid/privacy, projectcoördinatie, procesmanagement.

Kerncompetenties

Creatief, relatiegericht, zelfstandig, onafhankelijk, doelgericht, beheerst.

Contact

Mobiel: 06 55 29 77 09
E-mail: w.l.febre@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Wouter:

 • Privacy in het Sociaal Domein: hoe kan het wel?

  Aan de slag met privacy in het sociaal domein vanuit mogelijkheden! Wilt u als gemeente weten hoe uw organisatie ervoor staat binnen privacy in het sociaal domein? Wij verzorgen vanuit Telengy een scan die inzicht geeft in waar u staat als organisatie. Door inzicht te krijgen in hoe u ervoor staat en waar u aan […]

 • Privacy in het sociaal domein: zorgvuldig samenwerken

  Het is inmiddels al drie jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking is getreden. Privacy van inwoners is in toenemende mate een belangrijk onderdeel geworden in de manier waarop lokale overheden hun taken uitvoeren. De afgelopen jaren hebben de eerste boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens laten zien dat het niet altijd goed […]

 • Kijken naar wat wel kan onder de AVG!

  Inmiddels is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) al ruim twee jaar van kracht en zijn organisaties zo’n vier jaar bezig om gegevensbescherming in hun organisatie te organiseren. Uit recent onderzoek van onderzoeksprogramma Argos blijkt dat gemeenten nog steeds worstelen met de uitvoering van de AVG en het nemen van gepaste maatregelen. Misleidende beeldvorming Privacy wordt […]

 • En nu echt BIO

  2019 was het overgangsjaar naar de BIO en vanaf 2020 komt het er echt op aan. Is uw organisatie al helemaal klaar voor de BIO of is de transitie nog in volle gang? De BIO kan de organisatie helpen om meer grip te krijgen op informatiebeveiliging en de impact hiervan op de uitvoering van uw […]

 • 1 Jaar AVG: waar staan we nu? 

  Het is inmiddels alweer iets meer dan een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking trad. De nieuwe privacywetgeving moet er vooral voor zorgen dat de privacy van Europese inwoners beter beschermd wordt, maar na een jaar lijkt de wet voornamelijk tot kopzorgen te leiden bij veel organisaties, waaronder gemeenten, op te leveren. […]

 • BIO: momentum voor informatiebeveiliging

  Inmiddels is het eerste kwartaal van het overgangsjaar alweer bijna verstreken, waarin overheden overgaan op de gezamenlijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Lokale overheden, waaronder veel gemeenten, werken hard aan de informatieveiligheid binnen (en ook buiten) de organisatie. Telengy ziet in het veld dat er nog steeds grote stappen gezet worden, in steeds meer gevallen met […]

 • Veilig mailen: nog steeds in beweging?

  Afgelopen jaar heeft Telengy uitgebreid onderzoek gedaan naar veilig mailen bij lokale overheden. We constateerden dat het belang van veilig mailen steeds meer werd onderkend, maar dat het vaak een uitdaging was voor lokale overheden om het daadwerkelijk te realiseren. In de praktijk betekende het vooral dat er nog vaak onveilig gemaild werd. Naar aanleiding […]

 • Informatieveiligheid: van vinkjes zetten naar risico’s managen

  Veel gemeenten zijn nog druk bezig om de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG) te implementeren, maar de opvolger staat inmiddels ook voor de deur. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) moet vanaf 2019 een eenduidige baseline voor alle overheidsinstellingen bieden. Is het oude wijn in nieuwe zakken of brengt de BIO meer met zich mee? […]

 • AVG: wie doen er allemaal mee?

  Voor de meeste lokale overheden lijkt het (gaan) voldoen aan de AVG een heuse race tegen de klok. De winter loopt alweer bijna op zijn eind en dat betekent ook dat die ene datum, die zo scherp op ons netvlies staat, met rasse schreden nadert. In het vorige artikel gaf collega John Vloemans een overzicht […]

 • Stevige roep om generieke voorziening veilig mailen

  Bewustzijn veilig mailen groeit Een gestage toename van het bewustzijn voor veilig mailen is merkbaar. Maar het gebruik heeft alleen effect als de hele keten meewerkt. Verplicht gebruik zou afdwingbaar moeten zijn. Applicaties voor veilig mailen zijn vooral zinvol als én verzender én ontvanger deze gebruiken. Als partners in de keten geregeld veranderen zoals in […]