Home » Adviseurs » Wouter Le Febre

Wouter Le Febre

“Om beter te worden moet je veranderen; om perfect te worden moet je vaak veranderen.”

Profiel

Wouter heeft een hulpvaardige en mensgerichte benadering. Dit stelt hem in staat om vanuit zijn doelgerichtheid zaken voor elkaar te krijgen. Hij heeft een zelfstandig karakter en houdt van uitdagingen. Het is voor hem belangrijk om vanuit ‘rode lijn’ denken zaken aan te pakken. Daarbij schroomt hij niet om zijn eigen route te kiezen en daarbij buiten de gebaande paden te treden.

Wouter houdt zich graag bezig met vraagstukken die spannend kunnen zijn voor een organisatie, waaronder privacy en informatiebeveiliging. Op dit gebied gaan de ontwikkelingen razendsnel en het dit kan voor organisaties een uitdaging zijn om daarin mee te gaan. In die context gaat Wouter het liefst samen met de organisatie die uitdaging aan.

Specialismen

Informatiemanagement (binnen het sociale domein), informatieveiligheid/privacy, projectcoördinatie, procesmanagement.

Kerncompetenties

Onconventioneel, relatiegericht, zelfstandig, onafhankelijk, doelgericht, beheerst.

Contact

Mobiel: 06 55 29 77 09
E-mail: w.l.febre@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Wouter:

 • 1 Jaar AVG: waar staan we nu? 

  Het is inmiddels alweer iets meer dan een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking trad. De nieuwe privacywetgeving moet er vooral voor zorgen dat de privacy van Europese inwoners beter beschermd wordt, maar na een jaar lijkt de wet voornamelijk tot kopzorgen te leiden bij veel organisaties, waaronder gemeenten, op te leveren. […]

 • BIO: momentum voor informatiebeveiliging

  Inmiddels is het eerste kwartaal van het overgangsjaar alweer bijna verstreken, waarin overheden overgaan op de gezamenlijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Lokale overheden, waaronder veel gemeenten, werken hard aan de informatieveiligheid binnen (en ook buiten) de organisatie. Telengy ziet in het veld dat er nog steeds grote stappen gezet worden, in steeds meer gevallen met […]

 • Veilig mailen: nog steeds in beweging?

  Afgelopen jaar heeft Telengy uitgebreid onderzoek gedaan naar veilig mailen bij lokale overheden. We constateerden dat het belang van veilig mailen steeds meer werd onderkend, maar dat het vaak een uitdaging was voor lokale overheden om het daadwerkelijk te realiseren. In de praktijk betekende het vooral dat er nog vaak onveilig gemaild werd. Naar aanleiding […]

 • Informatieveiligheid: van vinkjes zetten naar risico’s managen

  Veel gemeenten zijn nog druk bezig om de Baseline Informatiebeveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG) te implementeren, maar de opvolger staat inmiddels ook voor de deur. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) moet vanaf 2019 een eenduidige baseline voor alle overheidsinstellingen bieden. Is het oude wijn in nieuwe zakken of brengt de BIO meer met zich mee? […]

 • AVG: wie doen er allemaal mee?

  Voor de meeste lokale overheden lijkt het (gaan) voldoen aan de AVG een heuse race tegen de klok. De winter loopt alweer bijna op zijn eind en dat betekent ook dat die ene datum, die zo scherp op ons netvlies staat, met rasse schreden nadert. In het vorige artikel gaf collega John Vloemans een overzicht […]

 • Stevige roep om generieke voorziening veilig mailen

  Bewustzijn veilig mailen groeit Een gestage toename van het bewustzijn voor veilig mailen is merkbaar. Maar het gebruik heeft alleen effect als de hele keten meewerkt. Verplicht gebruik zou afdwingbaar moeten zijn. Applicaties voor veilig mailen zijn vooral zinvol als én verzender én ontvanger deze gebruiken. Als partners in de keten geregeld veranderen zoals in […]

 • Hoe gaat veilig mailen bij u?

  Binnen (lokale) overheden komt er steeds meer aandacht voor het veilig mailen en uitwisselen van informatie. Aan het begin van de zomer publiceerden wij een artikel over de implementatie van de verschillende veiligheidsstandaarden voor veilig e-mailen bij lokale overheden. Daarnaast zien wij dat er door organisaties veel verschillende applicaties gebruikt worden, die het veilig uitwisselen […]

 • Veilig e-mailverkeer overheden getoetst

  Er komt steeds meer aandacht voor informatiebeveiliging bij overheden. In het licht van de decentralisaties en de toenemende digitalisering komen lokale overheden steeds meer in aanraking met persoonsgegevens van inwoners en worden deze vaker digitaal uitgewisseld en opgeslagen. Tegelijkertijd worden cybercriminelen steeds creatiever en professioneler in hun pogingen om deze gevoelige informatie in handen te […]

 • Even voorstellen… Wouter Le Febre

  Sinds 1 juli 2017 ben ik als adviseur verbonden aan Telengy. Ik ben geïnteresseerd in vraagstukken rondom informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy. Dit soort vraagstukken hebben grote maatschappelijke impact en vragen veel van organisaties, met name de overheid. Hoe kan de overheid betrouwbaar en toegankelijk zijn voor de inwoner? Wat is goed voor de dienstverlening? Ik […]