Home » Actueel » Besparen op dienstverlening met basisgegevens

Besparen op dienstverlening met basisgegevens

Uw dienstverlening wordt met het gebruik van de basisregistraties alleen maar beter, bovendien kan uw gemeente met slim gebruik van deze gegevens ook geld verdienen. Telengy biedt u praktijkvoorbeelden die ook financieel resultaat opleveren. Een van die voorbeelden is het opsporen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen.

Koppelen van gegevens

Het aantal basisregistraties groeit gestaag en daarmee ook de mogelijkheid om door slim gebruik van basisgegevens dienstverlening efficiënter te organiseren. Basisregistraties zijn immers geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld uitkeringen rechtmatig worden toegekend en tijdig worden beëindigd. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is van iedere wooneenheid vastgelegd hoeveel vierkante meters er beschikbaar zijn voor bewoning. Door dit gegeven te koppelen aan andere gegevens vanuit bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP) ontstaat interessante informatie. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er zoveel burgers op één adres staan ingeschreven dat dit gezien het aantal beschikbare vierkante meters woonoppervlak vermoedelijk niet klopt. Mocht dit wel kloppen, dan kan er sprake zijn van een onveilige situatie of onjuiste basisgegevens. Gegevens koppelen en hierdoor verkregen informatie analyseren biedt dus tal van nieuwe mogelijkheden.

Oneigenlijk gebruik WWB/WIJ

Veel gemeenten zien hun uitgaven WWB en WIJ stijgen, terwijl de budgetten van het Rijk geen gelijke tred houden. Dit maakt het terugdringen van uitgaven noodzakelijk. Door gegevens uit de BAG en de BRP te koppelen aan het bestand WWB/WIJ kan mogelijk oneigenlijk gebruik van uitkeringen naar voren komen. Telengy heeft een methodiek ontwikkeld om signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik in beeld te brengen. Mocht er sprake zijn van een vermoeden van fraude dan volgt nader onderzoek. Resultaat van dit onderzoek kan zijn dat een uitkering kan worden beëindigd of verlaagd.

“Only pay to cure”

Telengy kan dit traject voor uw gemeente verzorgen op basis van “only pay to cure”. Alleen als uw gemeente daadwerkelijk geld bespaart door het oneigenlijk gebruik terug te dringen, betaalt u een vergoeding. Dit bedrag is gelijk aan de besparing van 6 maanden uitkering. Mocht er geen sprake zijn van fraude, dan wordt dit ook aan de gemeente gerapporteerd. Met deze rapportage kunt u de kwaliteit van uw basisgegevens verbeteren dan wel andere acties starten. Deze rapportage is gratis.

Interesse?

Wilt u van ons aanbod gebruik maken om op basis van “only pay to cure” uw WWB- en WIJ-bestand te laten doorlichten, dan kunt u contact opnemen met Marcel Lemmen. Wij vertellen u graag meer over onze aanpak.