Home » Actueel » Besparen op aanwezige contracten met de CL-scan

Besparen op aanwezige contracten met de CL-scan

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten de afgelopen jaren gemiddeld 120 unieke leveranciers in huis hebben gehaald met elk hun eigen contract. Van u wordt verwacht dat u precies weet welke contracten u in huis heeft én of deze afgesloten contracten nog wel voldoen. Het onderhouden van de contracten die u met uw leverancier bent aangegaan komen, buiten het jaarlijks en vaak automatisch verlengen, nauwelijks aan bod. Jammer, want met het onderhouden van deze contracten kunt u rekenen op besparingen, maar vooral op zekerheid. Zekerheid over wat u van uw leverancier en voor uw geld mag verwachten. Vragen die in de praktijk veel gesteld worden, zijn:

 • Had de leverancier nou inspannings- of resultaatverplichtingen?
 • Houd de leverancier mij op de hoogte, of moeten wij zelf signaleren en zelf om updates vragen?
 • Zijn de leveranciers eigenlijk al een keer op bezoek geweest, en wat waren de resultaten?
 • Wanneer lopen de contracten eigenlijk af?
 • Wat kost de verlenging van het contract, gaat dit automatisch?
 • Wil ik de contracten eigenlijk nog wel onverkort verlengen, of zijn er betere alternatieven?
 • Welke termijn voor opzegging is van toepassing?
 • Is het contract nog wel actueel en geoptimaliseerd voor de huidige situatie? We staan als organisatie immers niet stil!
 • Wanneer ik contracten naast elkaar bezie, wat is dan de mate van overlap? (dubbel betalen voor hetzelfde onderdeel)
 • Voldoen de afspraken in het contract aan de verwachtingen van de organisatie?
 • Kan ik op licenties besparen? (gebruik, beheer, onderhoud en opleidingen)

Telengy CL-scan

Herkenbaar? Wij weten net als u dat u kunt besparen door de aanwezige contracten eens tegen het licht te houden. Maar vaak ontbreekt het aan tijd of de juiste kennis. Telengy heeft voor u de oplossing: De CL-scan!

De CL-scan geeft antwoord over de status van uw contract- en licentiehuishouding, en meer. U ontvangt een compleet overzicht hoe uw contract- en licentiehuishouding en er voor staat, u ontvangt tips over hoe u uw  en hoe u dit kunt verbeteren en waar u kunt besparen. Er wordt gekeken hoe het onderhoud van de licenties beter kan worden ingericht, waar u uw onderhandelingspositie kunt verbeteren met uw leveranciers, maar ook hoe u hetzelfde kunt bereiken door anders naar oplossingen te kijken.

De CL-scan bestaat uit twee fasen, te weten een quickscan en een fullscan. De quickscan legt bloot of er besparingen en verbeteringen mogelijk zijn. Als de quickscan aanleiding geeft tot het realiseren van substantiële verbeteringen, wordt aangevangen met fase 2; de fullscan (met uitgebreide managementrapportage). De quickscan fase duurt maximaal 1 dag. De tweede fase komt tot stand op basis van uw specifieke situatie.

Kosten en opbrengsten

Wanneer u gebruik wilt maken van de CL-scan hebben wij voor u een uniek aanbod; Voor de quickscan betaalt u slechts € 1.000. Wilt u op basis van de quickscan verdergaan met de fullscan dan bedraagt het basistarief hiervoor € 5.000.

Wanneer de fullscan reële besparingen aantoont in de periode van 2011 – 2015 van meer dan € 20.000 betaalt u een prestatietarief van € 5.000. Bij een besparing boven de € 50.000 is het prestatietarief € 10.000 en boven de € 100.000 bedraagt het prestatietarief van € 15.000. Het prestatietarief wordt toegevoegd aan het basistarief. Als voorwaarde geldt dat geconstateerde besparingsmogelijkheden objectief aantoonbaar zijn. Met de CL-scan krijgt u een actueel inzicht in uw contract- en licentie-huishouding én weet u direct hoe u ervoor staat. U heeft dus alles te winnen!

n.b. alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW