Home » Actueel » Haal meer uit uw investeringen in e-Overheid

Haal meer uit uw investeringen in e-Overheid

Gemeenten investeren in e-Overheid. Het ministerie van BZK houdt via “Overheid.nl Monitor”  bij hoe overheidsorganisaties zich ontwikkelen op het gebied van elektronische dienstverlening. Dit gebeurt één maal per jaar met een onderzoek naar de websites van overheidsorganisaties, waarbij deze met elkaar worden vergeleken op dit gebied.

Via “Overheid.nl Continue Monitor” wordt maandelijks een ranglijst opgesteld. Het gaat hier om de websites van Gemeenten en Deelgemeenten, Waterschappen, Provincies en Ministeries. Er wordt beoordeeld op de volgende aspecten:

  • Standaarden
  • Transparantie: openbaarheid van overheidsinformatie
  • Dienstverlening
  • De Burger Centraal
  • Interactieve verwijzingen
  • Toegankelijkheid

Hoe kan de ranglijst voor uw gemeente werken?

Stelt u zichzelf eens de volgende vragen: Welke inspanningen doet uw organisatie op het gebied van de e-Overheid. Hoe maakt u uw vorderingen op dit gebied inzichtelijk en meetbaar? Hoe houdt u uw organisatie bij de les wat betreft dit onderwerp?

De “Overheid.nl Monitor” is hiervoor het instrument. Mits goed en effectief ingezet kan de monitor voor uw interne organisatie een stimulans zijn om de inspanningen op e-Overheid te intensiveren.

Begeleidingsprogramma

Telengy heeft een stimulerend en enerverend begeleidingsprogramma ontwikkeld dat uw organisatie verder helpt en uw investeringen beter laat renderen. De “Overheid.nl Monitor” wordt hierbij ingezet om dit meetbaar te maken.

Het begeleidingsprogramma is er op gericht om twee aspecten uit de Overheid.nl Monitor als speerpunten te benoemen en hiervoor een concreet actieplan op te zetten waar u als gemeente actief mee aan de slag gaat.

De gekozen aspecten zullen optimaal binnen uw organisatie worden ingericht. Omdat alle aspecten natuurlijk met elkaar verbonden zijn, zullen de overige vier aspecten vanzelf meeontwikkelen. Het doel is om het niveau rondom uw e-Overheid structureel te verbeteren en vanuit de hele gemeente meer draagvlak te ontwikkelen zodat de e-Overheidsgedachte een vanzelfsprekendheid wordt binnen de organisatie. Het resultaat zal een aantoonbare verbetering van de klassering binnen de Overheid.nl Monitor zijn.

Een Telengy coach begeleidt uw gemeente – of u nu hoog of laag staat op de ranglijst van de Overheid.nl Monitor – aan de hand van een in de praktijk bewezen methode, naar de gewenste resultaten.