Home » Actueel » Betrek inwoners bij de AVG

Betrek inwoners bij de AVG

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 krijgen betrokkenen, zoals inwoners, een sterkere rechtspositie en hebben recht op inzage en rectificatie van (de verwerking van) persoonsgegevens. Veel gemeenten zijn dan ook druk bezig de privacy van inwoners aan de binnenkant te borgen en verbeteren. Maar waarom organiseren gemeenten deze privacyborging alleen aan de binnenkant?

 

De AVG is er juist voor inwoners, en gemeenten moeten zeker rekening houden met hun perspectief. Daarnaast zorgt het vertrouwen dat inwoners hebben in instituten die hulp verlenen ervoor dat zij eerder op zoek gaan naar ondersteuning of hulp. Het vertrouwen dat inwoners hebben in het sociaal domein van gemeenten of zorginstellingen is dan ook van belang.

Vertrouwen en transparantie

Echter, het vertrouwen in gemeenten is geen vanzelfsprekendheid meer: inwoners zijn mondiger geworden, waardoor gezag en respect niet meer onlosmakelijk verbonden zijn aan een formele positie. Dit leidt ertoe dat inwoners niet meer vanzelfsprekend iets van de (lokale) overheid aannemen. Gemeenten moeten er dus bewust voor zorgen dat het vertrouwen dat inwoners in hun hebben, versterkt of behouden wordt. Transparantie is hierbij belangrijk, en creëert vertrouwen en begrip onder inwoners. Ook kunnen gemeenten hun expertise en prestaties uitdragen, en inwonersparticipatie bevorderen.

Waar kunnen gemeenten nog meer rekening mee houden, en hoe kunnen ze dit het beste aanpakken? Dat kunt u lezen in de whitepaper Samenspel tussen vertrouwen en privacy.

Meer weten?

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Telemngy-adviseur Anouk Kersten, 06 49 89 06 00 of a.kersten@telengy.nl.