Home » Actueel » In 2021 op weg naar de Omgevingswet

In 2021 op weg naar de Omgevingswet

Het jaar 2021 staat in het teken van aansluiten op het DSO-LV, implementeren en testen. Met onderstaande ontwikkelingen kunt u rekening houden.

Gezamenlijke route 2022

Komend jaar staat er veel op de rol voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Een goede planning voor implementatie helpt daarbij. Alle organisaties die bij de invoering van de Omgevingswet betrokken zijn, hebben samen een roadmap opgesteld: Route 2022.

Twee concrete ontwikkelingen beschrijft Paul Jansen in het kort:

Samenwerkingsfunctionaliteit

Er komt vanuit het DSO-LV meer functionaliteit beschikbaar om vanuit uw eigen VTH-systeem te kunnen gaan samenwerken met andere organisaties. Door hierop (technisch) aan te sluiten, kunt u samen met de organisaties in uw regio beoordelen of er nog afspraken gemaakt moeten worden, of er in de eigen organisatie nog aanpassingen doorgevoerd moeten worden en of de informatievoorziening op orde is.

Register Externe Veiligheid

Het huidige Risicoregister Gevaarlijke Stoffen wordt per 1 januari 2022 vervangen door een nieuw register: Register Externe Veiligheid (REV). Gemeenten zullen via een aanleverportaal of direct via API’s gegevens moeten gaan aanleveren aan dit landelijke register. Verwacht wordt, dat begin 2021 de specificaties van het bestandsformaat wordt opgeleverd. Dan pas is bekend welke gegevens een gemeente exact moet aanleveren en in welke vorm dat moet gebeuren. De gegevens in het REV worden uiteindelijk ook gebruikt in de viewers van de Omgevingswet. Ga in gesprek met uw leverancier om te vragen hoe zij u met hun software kunnen ondersteunen bij het aanleveren van de gegevens aan het REV.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Jansen, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 53 63 93 02, p.jansen@telengy.nl.