Home » Actueel » Dongen: herindiceren met een sociaal hart

Dongen: herindiceren met een sociaal hart

Mevrouw Marina Starmans, wethouder van de gemeente Dongen en verantwoordelijk voor herindiceren Wmo, vertelt: “In deze tijd van krimp moeten gemeenten de Wmo-budgetten nog verantwoorder en efficiënter besteden. Net als veel andere gemeenten nam Dongen de Wmo beleidsarm over van de overheid. In 2011 besloten wij de Kanteling door te voeren, omdat ook wij voor een grote meerjarige bezuinigingstaak stonden. De specialisten van Telengy voerden voor ons het herindicatie- en besparingsproject voor Hulp bij het Huishouden uit.”

Aanbod voor verantwoord besparen: no cure, no pay

“Twee specialisten analyseerden eerst grondig onze situatie. Daarna schreven ze een realistisch en verantwoord besparingsvoorstel,” vult gemeentesecretaris Henk van Noort aan. “Wat daarbij opvalt, is de prestatiebeloning van Telengy op no cure, no pay-basis. Ze maken vooraf een staffel zodat je kunt zien dat hun vergoeding in de pas loopt met het budgettair voordeel dat ze voor je behalen. Heel eerlijk en duidelijk.” Toch was het aanbod wel even wennen voor Van Noort: “Een no cure, no pay aanbod zien we vaker, maar de staffel op basis van de prestatie niet. Vaak bieden partijen twee uitersten aan: ze beginnen met no cure, no pay, maar als de opdracht slaagt, betaal je juist weer heel veel! Dit is de elegante middenweg. Na wat scepsis – levert dit ons iets op?, hoe meetbaar is het resultaat?, krijgen we na afloop geen discussie over het behaalde resultaat en de bijpassende beloning? – besloten we de opdracht aan Telengy te gunnen. Dat bleek een goede keuze te zijn.”

Herindiceren met focus op maatwerk en zelfredzaamheid

Jack van Leuken, Teamleider Maatschappelijk Beleid van de gemeente Dongen beschrijft de aanpak van Telengy: “Telengy legt de nadruk op maatwerk en de eigen kracht van de burgers. Zonder de burgers tekort te doen, dat was voor ons een belangrijke voorwaarde. Consultants van Telengy voerden met de betrokken burgers een gesprek om de herindicatie te bepalen en toe te lichten. Daarbij stond centraal wat de burger zelf nog kan doen, hoe zijn situatie is, wat zijn omgeving voor hem kan doen en wat de collectieve mogelijkheden zijn. Daarna kwam de gemeente pas in beeld. Precies zoals de Kanteling bedoeld is.”

Geen ordinaire bezuinigingsronde

Wethouder Starmans benadrukt: “De gemeente is niet langer het eerste loket voor de hulpvraag, maar dient als vangnet. Een wezenlijk verschil. We passen ons beleid aan om de Wmo betaalbaar te houden. Dat kan niet anders. Maar het gaat hier zeker niet om een ordinaire bezuinigingsronde. We kozen bewust voor herindiceren met een sociaal hart. Wat ik echt noodzakelijk vond, was het voorkomen van onrust onder onze burgers. Voor een dame van 80 is het belangrijkste dat haar vertrouwde verzorger blijft komen. Die kent ze, die verzorger kent haar. Dat geeft rust. Grote personeelswisselingen wilden we daarom voorkomen. Dus vroegen we Telengy om daar goede afspraken over te maken met Thebe, onze grootste leverancier van zorg in natura. En dat is goed gelukt.”

De gemeentesecretaris van Dongen, de heer Van Noort, concludeert: “We zijn erg tevreden. Over de collegiale samenwerking en over het behaalde resultaat; weinig bezwaarschriften. Dat toont aan dat Telengy zorgvuldig te werk is gegaan. En zelfs meer dan dat! Telengy realiseerde voor ons een besparing die veel hoger lag dan begroot. Mijn advies aan andere gemeenten? Focus op je visie op de samenleving en je inwoners. Onze visie is: ‘Van een zorgzame gemeente naar een zorgzame samenleving’. De vertaling daarvan leidde tot een gekanteld Wmo-protocol waarin de zelfredzaamheid van de burger centraal staat. Als je je visie voor ogen blijft houden, boek je het beste resultaat. De besparingen die we hiermee realiseerden was niet het hoofddoel. Dat verschil merken de burgers duidelijk in de uitwerking.”

Resultaatafspraken met oog voor mensen

Ook Van Leuken spreekt zijn tevredenheid uit: “Ik heb Telengy ervaren als een professionele partner. We hebben samen hele concrete resultaatafspraken gemaakt. En die hebben ze ruimschoots overtroffen, met oog voor mensen. Voor de burgers én voor de consulenten in onze organisatie. Herindiceren is natuurlijk een gevoelig onderwerp, dus er liep ook wel eens iets minder soepel. Maar omdat de lijntjes kort waren, was dit altijd snel bespreekbaar. Dongen heeft al jaren een klanttevredenheidscijfer tussen de 7,5 en 8. Dit jaar zal dat niet anders zijn, verwacht ik. Zelfs na deze besparingen.”