Home » Actueel » Invoering e-Overheid gericht op dienstverlening

Invoering e-Overheid gericht op dienstverlening

Voor gemeenten is dienstverlening nog steeds het leidende thema bij de realisatie van de e-overheid. Dat blijkt uit onderzoek onder 380 gemeenten. Het onderzoek geeft inzicht in zowel de voortgang van de e-overheid bij gemeenten als de ondersteuningsbehoefte bij de implementatie. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) gaat de komende jaren gemeenten actief ondersteunen bij de implementatie. Gemeenten en Rijk maken hierover nadere afspraken in het bestuursakkoord.

Focus op dienstverlening

Recent onderzoek geeft aan dat in driekwart van de gemeenten dienstverlening het belangrijkste thema is in relatie tot de e-overheid. Daarbinnen spelen zaak- en procesgericht werken nadrukkelijk een rol. De gemeenten constateren dat er veel te verbeteren is in de verbinding tussen de landelijke NUP-bouwstenen en de eigen gemeentelijke ICT.

Ondersteuningsbehoefte bij gemeenten

Gemiddeld hebben gemeenten 37% van de 18 NUP-bouwstenen in gebruik, zoals de basisregistraties. Er zijn behoorlijke verschillen tussen gemeenten. Grotere gemeenten zijn over het algemeen verder dan kleinere gemeenten. De behoefte aan ondersteuning bij de invoering van de e-overheid is groot. De specifieke vraag en gewenste vorm van ondersteuning verschilt per gemeente en per bouwsteen. De roep om collectieve ondersteuning is prominent aanwezig. Meer dan 80% van de gemeenten vraagt hulp in de vorm van bijvoorbeeld regionale bijeenkomsten, kennisbanken of de ontwikkeling en implementatie van architecturen en standaarden.

Implementatieaanpak e-overheid

KING gaat de komende jaren gemeenten actief ondersteunen bij de invoering van de e-overheid. Gemeenten en Rijk maken in het bestuursakkoord hierover nadere afspraken. Daarbij is ook aandacht voor de financiering van de ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek zijn input voor de afspraken in het bestuursakkoord. In april organiseert de VNG roadshows om samen met de gemeenten de ondersteuningsaanpak uit te werken.

Slimmer organiseren door samenwerking

Meer en meer gemeenten werken samen om de e-overheid te implementeren. Momenteel werkt 72% van de gemeenten samen op het gebied van ICT. Toekomstige samenwerkingsplannen van gemeenten richten zich vooral op techniek (47%), maar ook op de procesinrichting en informatiehuishouding van gemeenten (23%) en in mindere mate op strategie en beleidsontwikkeling (13%). Slim samenwerken is een speerpunt in de dienstverlening van KING en VNG aan gemeenten.

Uitvoering onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben het onderzoek laten uitvoeren door KING en ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU). De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar via de website e-overheid in beeld bij gemeenten. 380 gemeenten (90% respons) hebben in de periode oktober 2010 tot maart 2011 deelgenomen aan het onderzoek. Het onderzoek bestond uit zowel een digitale vragenlijst als interviews gehouden met e-coördinatoren en beslissers bij gemeenten.

Meer informatie