Home » Actueel » Dwarskijkcasus “Laat initiatief bij inwoner, wijk of kern”

Dwarskijkcasus “Laat initiatief bij inwoner, wijk of kern”

In de aanloop naar de decentralisaties per 2015 en de bijbehorende transformaties heeft de gemeente Stein in kalenderjaar 2014 €150.000 beschikbaar gesteld om pilots voor duurzame ontwikkeling van ‘eigen kracht’ mogelijk te maken. Dit heeft een aantal initiatieven opgeleverd die in aanmerking kwamen voor subsidie.

Gemeenten hebben het over het versterken van de eigen kracht, het bundelen van krachten en het versterken van sociale betrokkenheid. Gemeente Stein heeft hierbij niet van binnen naar buiten gewerkt maar juist het initiatief bij de inwoner gelaten. Dat is positief omdat inwoners, kernen weten wat er ontbreekt en wat er nodig is om het sociaal sterker en beter te krijgen. Elk ingediend initiatief moest ook voorzien zijn van een onderzoek naar draagvlak voor het initiatief.  Op deze manier is er gebruik gemaakt van kennis en kunde van inwoners om effectief in behoeften te voorzien. Deze manier van werken sluit perfect aan bij de transformatieopdracht en wordt in de toekomst steeds belangrijker.

Dit soort initiatieven dragen daadwerkelijk bij aan de participatie, eigen kracht en samenwerking. Het vraagt van gemeenten om te investeren in pilots waarvan men van tevoren niet weet of het wat gaat opleveren. Wanneer er burgers met goede initiatieven komen, moet je dat als gemeente ook kunnen stimuleren en faciliteren. Dat is de toekomst.

 

Pilot gemeente Stein: Dorpsdagvoorziening Meers

De gemeente Stein had een projectplan ontvangen voor een Dorpsdagvoorziening in Meers (1 van de 5 kernen in de gemeente Stein). Het betrof een plan voor het realiseren van een dorpsdagvoorziening in Meers. Dit burgerinitiatief sloot goed aan bij de sociale domein visie van de gemeente Stein. Uitgangspunt is namelijk om zorg en welzijn dichter bij de burger en samen met de burger te organiseren.
De subsidie is toegekend. Samen met de provincie is er eenmalig een bedrag uitgekeerd voor het realiseren van de dorpsdagvoorziening. Er zijn 20 vrijwilligers geweest die samen een pand hebben opgeknapt. Het resultaat: een sociale ontmoetingsplek. Waar ruimte is voor inloop, koffie, een leeshoek, dagbesteding, diverse activiteiten en een fysiotherapeut die een ruimte huurt. Door ruimten te verhuren, activiteiten te organiseren en de locatie aan te bieden voor dagbesteding werft men inkomsten en kan men als stichting rondkomen. Veel mensen in de kern Meers maken gebruik van de dorpsdagvoorziening. Hierdoor zijn er meer sociale contacten en draagt het bij aan de eigen kracht en participatie van inwoners.

 


Dwarskijken in het Sociaal Domein. Nu de transformatie in het Sociaal Domein lijkt aangebroken kijken alle partners nog eens terug op de transitie van de afgelopen periode en de beoogde doelstellingen. Landelijk beoogt het programma Sociaal Domein weg te komen van de systeemwereld en de mens centraal te zetten in denken en doen. Telengy pakt die handschoen op en gaat graag in gesprek met organisaties die ‘al dwarskijkend’ de transformatie vorm willen geven. Aan de hand van bovenstaande dwarskijkcasus nemen we u alvast een beetje mee in onze visie.

We organiseren de dwarskijksessie sociaal domein met de titel ‘Weg van het systeemdenken, op naar de leefwereld!’ op 28 september 2017 van 15.30u tot 19.00u in de regio Eindhoven. Aan de sessie zijn geen kosten verbonden en gezien het tijdstip wordt voor een maaltijd gezorgd.

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich via deze link opgeven.