Home » Actueel » Dwarskijkcasus “Is het echt nuttig, zinvol en waardevol?”

Dwarskijkcasus “Is het echt nuttig, zinvol en waardevol?”

Een gezin, een plan, een regisseur! De Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)! Integrale uitvraag en breed kijken. Sociale Wijkteams! Dit zijn allemaal bekende termen en woorden die met de komst van de transformatie in 2015 in alle gemeenten over de tafel heen vlogen. Het dichter bij de inwoner organiseren van zorg en langer zelfstandig blijven wonen waren redenen waarom er taken zijn overgeheveld naar de decentrale overheden. Het doel van een gemeente zou moeten zijn dat de zorg die verleend wordt goed op elkaar is afgestemd indien er meerdere voorzieningen geboden worden aan een inwoner. Het is belangrijk om gezamenlijk aan doelen te werken in plaats van los van elkaar niet aan dezelfde doelen werken, elkaar kunnen aanvullen en juist niet tegenwerken. Daardoor ontvangt iemand de zorg die nodig is en kan er eerder een positief resultaat behaald worden. Dat is de meerwaarde.

In de praktijk lijkt regelmatig dat het doel een gevulde ZRM is, of het sociale wijkteam. In sommige gemeenten is het zelfs zo dat er altijd, bij alle ondersteuningsvragen (dus ook de eenvoudige, enkelvoudige) een ZRM wordt gevuld. Als je vraagt waarom? Dan krijg je als antwoord dat het zo is afgesproken. Op de vraag wat er mee gedaan wordt, krijg je als antwoord dat de gegevens van de ZRM worden opgeslagen in het systeem. Zonde van al die tijd en dus geld dat er omgaat in het verwerken van alle ZRM-en. Gemeenten hebben met de komst van de nieuwe taken gekozen voor een bepaalde inrichting van de toegangspoort. Het is nu tijd om kritisch te kijken of alles wat men op voorhand heeft bedacht, in de praktijk ook echt nuttig, zinvol en waardevol is. En daarnaast opnieuw de vraag stellen: wat willen we bereiken en wat moeten we daarvoor gaan doen?

 


Dwarskijken in het Sociaal Domein. Nu de transformatie in het Sociaal Domein lijkt aangebroken kijken alle partners nog eens terug op de transitie van de afgelopen periode en de beoogde doelstellingen. Landelijk beoogt het programma Sociaal Domein weg te komen van de systeemwereld en de mens centraal te zetten in denken en doen. Telengy pakt die handschoen op en gaat graag in gesprek met organisaties die ‘al dwarskijkend’ de transformatie vorm willen geven. Aan de hand van bovenstaande dwarskijkcasus nemen we u alvast een beetje mee in onze visie.

We organiseren de dwarskijksessie sociaal domein met de titel ‘Weg van het systeemdenken, op naar de leefwereld!’ op 28 september 2017 van 15.30u tot 19.00u in de regio Eindhoven. Aan de sessie zijn geen kosten verbonden en gezien het tijdstip wordt voor een maaltijd gezorgd.

Wilt u deelnemen, dan kunt u zich via deze link opgeven.