Home » Actueel » Escalatie in de projectorganisatie

Escalatie in de projectorganisatie

Dagelijks hoort u verhalen over projecten die het budget ruimschoots overschrijden of waarbij de doelstellingen niet zijn gehaald. In veel gevallen heeft dit te maken met het feit dat de scope van deze projecten niet duidelijk wordt aangehouden. Echter meer dan eens heeft het te maken met een verstoorde relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Frank Huybregts, senior ICT adviseur van Telengy, vertelt: “Een ICT-project dat niet afgerond wordt, is vervelend, zowel voor de gemeente als voor de uitvoerende organisatie. De gemeente kan niet door met andere zaken en de uitvoerende organisatie blijft verwikkeld in het probleem dat de afronding tegenhoudt, met alle gevolgen voor de klant-/ leveranciersrelatie. Met name dit laatste aspect is in veel gevallen toch uiterst relevant omdat binnen een ICT-project veelal de langjarige nazorg ook is overeengekomen. Een goede klant-/leveranciersrelatie is dan onontbeerlijk.”

Omdat ICT mensenwerk is, kan dit leiden tot emotionele stress die een goede toekomstige samenwerkrelatie in de weg kan staan. Frank: “Ik adviseer dan ook vaak om een onafhankelijke derde partij (escalatiemanager) in te schakelen die samen met de projectpartners het ontstane probleem gaat ‘escaleren’ in de beide organisaties. Het is dan wel zaak dat de escalatiemanager inhoudelijk op de hoogte is en snel inzicht heeft in de dynamiek van het project, maar ook weet waar de mogelijkheden liggen. Zijn belangrijkste taak hierbij is de belangen van beide partijen te dienen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat afgeweken wordt van de oorspronkelijke opdrachtstelling. Het is dan wel zaak om hier de juiste ‘compensatie’ in na te streven.”


Wat kan Telengy hierin betekenen?

Met de deskundigheid en vaardigheden van de adviseurs van Telengy wordt naar een oplossing toegewerkt. De gemeente als opdrachtgever geeft aan welke pijnpunten zij ervaart, gekoppeld aan een periode waarin zij de oplossing gerealiseerd wil zien. Op basis van deze input en mandaat van de gemeente zal Telengy het gesprek aan gaan met de leden van de projectorganisatie, stuurgroep en leverancier. Op een constructieve manier wordt er gewerkt naar de afronding van het project.