Home » Actueel » Excellente dienstverlening met geografische component in Utrechtse Heuvelrug

Excellente dienstverlening met geografische component in Utrechtse Heuvelrug

“Het verlenen van excellente dienstverlening aan onze klanten” is het doel van de organisatieontwikkeling die gemeente Utrechtse Heuvelrug in 2016 heeft ingezet. Excellent betekent daarbij voor de gemeente ‘betrouwbaar, efficiënt en effectief’. Vanuit de thema’s structuur, sturing, personeel en cultuur wordt onder andere gewerkt aan eigenaarschap, procesgericht werken en flexibiliteit om de dienstverlening vorm en inhoud te geven.

Past geo-ontwikkeling bij de organisatiebehoefte?

Voor de dienstverlening van de gemeente is vaak informatie nodig over de plaats, vorm of grootte van bijvoorbeeld een gebouw, perceel, weg of groenstrook evenals bijvoorbeeld het antwoord op de vraag waar iemand woont, waar dat precies is en wat daar in de buurt is. Voor het beheer en het gebruik van haar geo-informatie heeft Utrechtse Heuvelrug heeft in het verleden een projectplan opgesteld dat zij hanteert als leidraad. In het verlengde van de organisatieontwikkeling vroeg de gemeente zich af of de toenmalige ideeën en ambities nog wel passen bij de huidige trends en ontwikkelingen en bij haar organisatiebehoefte.

Huidige situatie en ambitie in kaart

Om deze vraag te beantwoorden is door Telengy-adviseur Ron de Vet een onderzoek uitgevoerd naar de rol en toekomst van geo informatie binnen Utrechtse Heuvelrug. Daarbij zijn allereerst de wettelijke verplichtingen, zoals de aanstaande wijzigingen in de wet BAG, en relevante ontwikkelingen uit bijvoorbeeld de digitale agenda 2020 benoemd. Daarna is de huidige situatie in beeld gebracht door medewerkers op zowel uitvoerend als managementniveau te interviewen.

De behoefte aan en de inrichting van geo-informatie wordt, naast de wettelijke verplichtingen, voor een groot deel bepaald door de ambitie van de gemeente ten aanzien van haar taken en de eerdergenoemde dienstverlening. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken over de inrichting van geo-informatie was inzicht nodig in het ambitieniveau van de gehele informatievoorziening binnen de organisatie. Ron heeft daarvoor een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin samen met het management de ambitie werd bepaald.

De huidige situatie is vervolgens in het perspectief gezet van de verplichtingen die de gemeente heeft, de relevante ontwikkelingen en haar ambities. Daardoor werd duidelijk dat de wijze waarop geo-informatie nu is ingericht onvoldoende basis en ruimte biedt voor de koers die de gemeente wil varen. Het onderzoek is afgesloten met adviezen vanuit de eerdergenoemde thema’s structuur, sturing, personeel en cultuur. Met deze adviezen wordt op het gebied van geo-informatie inhoud en vorm gegeven aan eigenaarschap, procesgericht werken en flexibiliteit.

Geografische component in dienstverlening

De rode draad van het advies is om geografische gegevens integraal onderdeel te maken van de gehele informatievoorziening van de gemeente. We spreken dan niet meer expliciet van geo-informatie maar informatie met een geografische component. Dit lijkt wellicht een kleinigheid maar maakt een wereld van verschil doordat vanuit de vraag van de klant, de taken en dienstverlening met een integrale blik wordt gekeken welke gegevens daarvoor nodig zijn in plaats van aanbod gedreven vanuit de vakgebieden.

Het integreren van geo-informatie in de gemeentebrede informatievoorziening zal bijdragen aan de ontwikkeling tot de netwerkorganisatie die Utrechtse Heuvelrug wil zijn. Een organisatie die midden in de informatiesamenleving staat en excellente dienstverlening aan haar klanten kan leveren.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ron de Vet op 06 42 46 84 14 of via r.d.vet@telengy.nl.