Home » Actueel » GemCC: Er gaat niets boven Groningen

GemCC: Er gaat niets boven Groningen

Sinds een jaar is Eric Leroi, adviseur van Telengy, als hoofd werkzaam bij het Gemeentelijk Computer Centrum (GemCC) van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (de DAL-gemeenten).

Wekelijks rijd ik twee maal van Arnhem naar Appingedam op en neer. En ik moet zeggen dat ik me, ondanks de 200 kilometer enkele reis, zelden verveel. Ik kom graag in het Noorden. Nauwelijks files. En wat er aan files staat stelt niks voor. Mooie natuur. Prachtige vergezichten. En aardige mensen. Het is wel wat ‘leger’ dan in het bosrijke Arnhem, maar als je er vaker komt blijken er veel meer bomen te staan dan je op het eerste gezicht ziet. Daarnaast is de provincie Groningen een veel dynamischer gebied dan veel mensen denken. 20% van de landelijke chemische industrie staat in Groningen. Er staan energiecentrales, er is een grote haven (Eemshaven) en binnenkort strijkt Google er neer met een datacentrum van 40 ha groot.  En het moet gezegd worden: naast studentenstad Groningen is Appingedam met haar hangende keukens ook de moeite van het bezoeken waard.

Maar nu wat serieuzere kost. De Groningse gemeenten staan in de komende jaren voor een grote klus. Veel gemeenten gaan herindelen. Een operatie waarbij op allerlei gebieden veranderingen moeten worden voorbereid en doorgevoerd. Ook op het vlak van de ICT.

GemCC is een gemeenschappelijke regeling van de drie DAL-gemeenten. Zij richt zich op de automatiseringsondersteuning van de drie gemeenten, op die van de intergemeentelijke sociale dienst en op die van een werkorganisatie die zich met vergunningen bezighoudt. De informatiecoördinatie ligt nog bij de afnemers zelf. Nóg, want het is de bedoeling om deze taak en de pure automatiseringstaak bij elkaar te voegen.

Mijn eerste taak is om sturing te geven aan GemCC en om de organisatie voor te bereiden op de samenvoeging van de informatie- en automatiseringstaken. Deels is dit erg operationeel:

  • vernieuwen van de infrastructuur en bijbehorende programmatuur;
  • medewerkers aansturen en laten opleiden;
  • herinrichten van processen;
  • klachten afhandelen en communiceren met afnemers;
  • maken van een dienstverleningsovereenkomst; maar ook: harmoniseren van applicaties.

De samenvoeging van de informatie- en automatiseringstaak zelf gaat dieper. De informatiecoördinatie is nog sterk gericht op de eigen organisatie van de afnemer. Daardoor verschilt ook de visie op de ontwikkeling van de informatievoorziening. En verschilt de visie over de wijze waarop de informatie- en automatiseringstaak met elkaar verbonden moeten worden. Mijn tweede taak is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een verdere samenwerking op ICT-gebied met de regiogemeenten vorm te geven. Naast kostenreductie speelt daarbij vooral het minder kwetsbaar maken van de organisaties. Los van de herindeling speelt namelijk het probleem dat de Noord-Groningse gemeenten over het algemeen maar weinig menscapaciteit kunnen inzetten voor ICT. De grootste van de zeven gemeenten heeft 25.000 inwoners. Een verdere samenwerking is dan ook zeker wenselijk.

Na een jaar kan ik zeggen dat er al flink wat stappen zijn gemaakt. In operationele zin staat GemCC op de rails en is zij voorbereid op een verdere samenvoeging met andere partijen. In praktische zin de klus die de meeste tijd in beslag neemt. Daarnaast ligt er een advies voor het verder vormgeven van de samenwerking in de regio. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met afnemers. Duidelijk is dat zij allen van mening zijn dat ICT alleen doen of blijven doen, de organisatie kwetsbaar maakt en zal leiden tot hogere kosten. Samenwerken is een must en het blijft altijd de vraag wat nu de slimste oplossing is. Uiteindelijk moet er een keuze worden gemaakt. Maar de beste keus… Laat dat maar aan Groningers over.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric Leroi, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 22 77 63 63 of via e-mail: e.leroi@telengy.nl.