Home » Actueel » Gevolgen transities in kaart voor ´s-Hertogenbosch

Gevolgen transities in kaart voor ´s-Hertogenbosch

Gemeente ‘s-Hertogenbosch voert verschillende taken uit voor de regio. Onder andere ontfermt zij zich over de inkoop van beschermd wonen. Gemeente ‘s-Hertogenbosch krijgt het budget van het Rijk en is verantwoordelijk voor de besteding hiervan. Het vergt specifiek uitzoekwerk om te bekijken welke verantwoordelijkheden de gemeente krijgt en hoe dit er in de praktijk uit moet komen te zien.

Afstemmen en op tijd beginnen

Telengy-adviseur Evelien van Deursen werkt in de gemeente ’s-Hertogenbosch aan het in kaart brengen van de gevolgen van de komende transities. Met haar affiniteit en achtergrond in de zorg is dat extra meerwaarde naast de informatiekundige aspecten. ”Om nu bezig te zijn met deze omvangrijke transities is een prachtige uitdaging voor mij. Samen met de medewerkers van ‘s-Hertogenbosch willen we de transities zo soepel mogelijk laten verlopen voor de (nieuwe) klanten. Dit vergt veel afstemmen met elkaar en op tijd beginnen.” Samen met een collega worden er impactanalyses/vooronderzoeken en actielijsten gemaakt. Met deze kennis kan een projectleider snel schakelen en het implementatieproject voor de transities op korte termijn vormgeven. Binnen de gemeente is er al veel informatie beschikbaar en zijn delen van het project al opgepakt. Aan Evelien de taak om de informatie te bundelen en concreet te maken.

Wat komt er op ons af?

Het werk voor de naderende transities bestaat vooral uit informatie verzamelen en analyseren. Deze informatie wordt verkregen uit marktonderzoek, gesprekken met in- en externe collega’s en overige betrokken partijen. “In het starttraject van een impactanalyse ben je continue met collega’s in gesprek; wat komt er op ons af, wat is er nodig en hoe moet het er concreet eruit komen te zien?”
Gemeente ‘s-Hertogenbosch voert verschillende taken uit voor de regio. Onder andere ontfermt de gemeente zich over de inkoop van beschermd wonen. Gemeente ‘s-Hertogenbosch krijgt het budget van het Rijk en is verantwoordelijk voor de besteding hiervan. Het vergt specifiek uitzoekwerk om te bekijken welke verantwoordelijkheden de gemeente krijgt en hoe dit er in de praktijk uit moet komen te zien. Momenteel worden de voorbereidingen van het project GO (gegevensoverdracht Awbz/Wmo) en de verhuizing klantenstroom sociaal domein afgerond. Onder andere het berichtenverkeer iWmo, werkprocessen bezwaar en beroep en delen van de participatiewet worden nu opgepakt.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Evelien van Deursen, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 50 28 03 07 of via email: e.v.deursen@telengy.nl .