Home » Actueel » Het trainen van datageletterdheid

Het trainen van datageletterdheid

Een datacultuur is een goede basis voor het ontwikkelen van datageletterdheid. Voor een organisatie die met data werkt, is het zaak de juiste condities te creëren. Eén onderdeel is het trainen van medewerkers.

Nu-meting (behoefteanalyse)

Een ‘nul’-meting is op dit onderwerp niet van toepassing, veel medewerkers hebben al kennis van data. Een nu-meting geeft inzicht waar de datacultuur al leeft en waar nog aandacht voor nodig is. Vragen die hierbij helpen, zijn:

  1. Wat is de verdeling van de kennis en waar zit die?
  2. Wat is de motivatie om vaardigheden en kennis op te doen?
  3. Welke middelen, trainingen en competentieontwikkeling wordt er al ingezet?
  4. Sluit de huidige kennis en vaardigheden en op het gewenste datavolwassenheidsniveau?

Ontwerp en Ontwikkeling (Trainingsprogramma’s en materialen)

Op basis van de meting kunnen passende trainingsprogramma’s en materialen ontwikkeld worden. Deze kunnen zich richten op persona’s in de organisatie, o.a.:

De data beginner en -criticus zijn vaak gebaat bij proactieve leerprogramma’s, terwijl bij de data scientist of professional een reactieve insteek voldoende kan zijn. Voor beide programma’s geldt dat het slim is om de 70-20-10 regel aan te houden uit het model van M. Lombardo and R. Eichinger:

Implementatie: leren en ontwikkeling

Het ontwikkelen van datacultuur vraagt langdurige aandacht en het is aan te raden om het onderdeel te maken van het HR-proces Leren en Ontwikkelen. Het is een continu proces dat is ontworpen om de groei en vooruitgang van een individu en de organisatie te ondersteunen. Hierbij is aanmoediging van bestuurder, managers en leidinggevende van cruciaal belang.

Herziening

Het is belangrijk om te benadrukken dat het ontwikkelen van een datacultuur een dynamisch en iteratief proces is, dat voortdurend wordt aangepast en verbeterd op basis van feedback en veranderende organisatorische behoeften.
Om effectief te zijn, zal de organisatie na de implementatie de effectiviteit van de leerprogramma’s en -materialen evalueren. Dit kan gebeuren door middel van feedback van de werknemers, beoordelingen van de prestaties, of andere meetmethoden. Hierdoor blijft het ontwikkel- en leeraanbod relevant en bij de tijd.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Ottens, 06 50 43 15 77 of r.ottens@telengy.nl.