Home » Adviseurs » Roel Ottens

Roel Ottens

Profiel

Als oud-adviseur verstaat Roel missies en visies in het publieke domein met betrekking tot het duurzaam bijdragen aan de Nederlandse samenleving. In zijn rol als commercieel manager kan Roel samenwerken met publieke organisaties, en tegelijkertijd zijn kwaliteiten optimaal benutten door verbindingen te leggen tussen uw organisatie en de adviseurs van Telengy.

Overheidsorganisatie krijgen steeds meer vragen rondom hun informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering. Roel is uw aanspreekpunt voor deze vragen waarna hij u in contact brengt met de juiste adviseur(s) van Telengy om deze complexe vraagstukken op te lossen. De transitie naar een hogere informatie intensiteit en slimmere technologieën maken Roel enthousiast.

Waar wilt u dat uw organisatie over 1, 2, of zelfs 5 jaar staat? Daar gaat Roel graat met u over in gesprek om de juiste behoefte te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst kan samen met u bepaald worden welke ondersteuning uw organisatie het beste kan gebruiken. Uiteindelijk haalt de klant niet één, of meerdere, adviseur(s) in huis om een probleem op te lossen, maar een betrokken partner die meedenkt en adviseert naar een betere, duurzame toekomst.

Contact

Mobiel 06 50 43 15 77

E-Mail: r.ottens@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Roel

 • Naar een volwassen dataorganisatie, maar waar naartoe?!

  Het eerste dashboard is opgeleverd, management wordt maandelijks gevoed met rapportages over de stand van zaken van enkele afdelingen. De eerste stappen naar datagedreven werken zijn gezet. Maar met elk dashboard en elke rapportage ontstaan er nieuwe vragen, en nog meer nieuwe behoeftes. De vraag overstijgt de capaciteit om te leveren. Het datateam loopt vast […]

 • De eerste stappen naar datagovernance

  Om goed datagedreven te kunnen werken is het nodig dat gemeentelijke data structureel domeinoverstijgend beschikbaar zijn en deze verrijkt worden met databronnen van ketenorganisaties en openbare bronnen. Structureel werken met data kan alleen wanneer de data vindbaar, toegankelijk, betrouwbaar en integer zijn. Dit zorgt voor een zodanig kwalitatief niveau dat de eindgebruiker/vakspecialist de juiste conclusies […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud?

  Blog 1 – Het belang van doelen Blog 2 – Teamontwikkeling Blog 3 – Energie en belasting Meer weten? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk Kersten, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 49 89 06 00, a.kersten@telengy.nl of Roel Ottens, commercieel manager, 06 50 43 15 77, r.ottens@telengy.nl.

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Energie en belasting

  Zodra topsporters concrete doelen hebben gesteld en een optimale prestatieomgeving hebben gecreëerd samen met hun team, kunnen ze zich richten op het daadwerkelijk beter worden. Dat kan in een enkele training, maar ook in een bepaalde periode, bijvoorbeeld richting een belangrijke wedstrijd. Door het lichaam van atleten te belasten, deze vervolgens herstellen en opnieuw te belasten is het beter voorbereid op […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Teamontwikkeling

  Zoals besproken is het van belang voor topsporters om te weten wat er nodig is om écht beter te worden. Daarom werd er in de eerste blog het belang van doelen stellen besproken. Maar als atleten dromen en doelen hebben gesteld, dan is nog niet zeker dat ze deze behalen. Zij zijn daarvoor op zoek naar een optimale prestatieomgeving waarin […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Het belang van doelen

    Ruimte voor dromen De ontwikkeling van een topsporter begint vaak heel onschuldig: door op jonge leeftijd kinderen ruimte te geven raken zij in de ban van een sport. Ze gaan wat meer trainen, behalen mooie resultaten, en krijgen de droom om grote wedstrijden te spelen, deel te nemen aan Europese kampioenschappen en misschien wel een wereldtitel te behalen. Binnen een gemeente wordt de ruimte om te dromen veelal niet of […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud?

  Topsporters willen altijd het beste uit zichzelf halen. Elke dag staat het waarmaken van dromen en het behalen van doelen centraal. Dit vergt veel van een atleet; ze moeten elke dag scherp zijn en het beste uit hunzelf te halen. De komende weken gaan we dieper in op wat ambtenaren van topsporters kunnen leren om […]

 • Ondertussen in…

  Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode: Equalit Arno van Waesberghe gaat Equalit en de deelnemende gemeenten begeleiden bij de aanbesteding van een softwarebroker. VNG […]

 • Leergang informatie & innovatie: flexibele en schaalbare architectuur bij gemeenten

  Gemeenten leveren meer dan tweehonderd verschillende producten en diensten aan haar inwoners en bedrijven. Dit gaat bijvoorbeeld van het verstrekken paspoorten/rijbewijzen, het onderhouden van de openbare ruimte, opstellen van omgevingsplannen tot het leveren van jeugdzorg. Totaal verschillende producten waarbij de informatiebehoefte steeds anders is. Deze informatiebehoefte wordt door de groeiende digitalisering steeds groter, en door […]

 • Kennissessie digitale technologie voor raadsleden

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en colleges vormen zich. Tijd om één van de belangrijkste vraagstukken uit de samenleving op de agenda te zetten: ons digitaal bestuur. Digitalisering heeft een ingrijpende consequentie voor onze publieke waarden. We kunnen hier alleen collectief op reageren en er bestaat hiervoor geen beter orgaan als de gemeenteraad. Nog weinig aandacht […]

 • Grip op datagedreven werken (4)

  “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Johan Cruijff Datagedreven werken is een begrip dat steeds meer genoemd wordt in de wandelgangen van gemeenten. Om de onderlinge samenhang van data projecten te waarborgen is er grip nodig. Dit kan een gemeente ondersteunen om efficiënt en effectief doelstellingen te realiseren. Daarnaast zorgt het voor […]

 • Grip op datagedreven werken (3)

  “Transparantie zorgt ervoor dat burgers voor hun rechten kunnen opkomen.” Datagedreven werken is een begrip dat steeds meer genoemd wordt in de wandelgangen van gemeenten. Om de onderlinge samenhang van data projecten te waarborgen is er grip nodig. Dit kan een gemeente ondersteunen om efficiënt en effectief doelstellingen te realiseren. Daarnaast zorgt het voor een […]

 • Grip op datagedreven werken (2)

  Grip houden op het daadwerkelijk datagedreven werken betekent het organiseren van de processen, procedures, afspraken en maatregelen. Datagedreven werken is een begrip dat steeds meer genoemd wordt in de wandelgangen van gemeenten. Om de onderlinge samenhang van data projecten te waarborgen is er grip nodig. Dit kan een gemeente ondersteunen om efficiënt en effectief doelstellingen […]

 • Actualisatie Who regelt overheidsinformatie voor een betere toekomst

  Het GPS-systeem werd in 1978 gelanceerd door het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten. In 1983 werd GPS vrijgegeven voor het publiek waardoor het aantal toepassingen enorm is toegenomen, denk aan GPS in de auto, het vliegverkeer en apps op de telefoon. Ook als we ’s ochtends op onze telefoon kijken wat voor weer […]

 • Grip op datagedreven werken (1)

  “De Nederlandse overheid doet veel met data. Alleen komt de overheid vaak nog niet ver genoeg: de juiste randvoorwaarden ontbreken vaak zowel technisch, ethisch als wettelijk, en weinig pilots halen opschaling naar de praktijk. Het wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden. Weinigen staan op de schouders van anderen, omdat ieder project en iedere organisatie in isolatie […]

 • Democratisch datagedreven beleid

  “Diverse maatschappelijke ethische vragen, bijvoorbeeld over inzicht in algoritmen of een eerlijke data-economie, staan veel nadrukkelijker op de agenda… Op andere terreinen zijn thema’s wel geagendeerd, maar nog niet vertaald naar concrete beleidsmaatregelen.” Kool, L., E. Dujso, en R. van Est (2018). Het is een zoektocht op welke wijze datagerelateerde (ethische) vraagstukken vertaald kunnen worden […]