Home » Adviseurs » Roel Ottens

Roel Ottens

Profiel

Als oud-adviseur verstaat Roel missies en visies in het publieke domein met betrekking tot het duurzaam bijdragen aan de Nederlandse samenleving. In zijn rol als commercieel manager kan Roel samenwerken met publieke organisaties, en tegelijkertijd zijn kwaliteiten optimaal benutten door verbindingen te leggen tussen uw organisatie en de adviseurs van Telengy.

Overheidsorganisatie krijgen steeds meer vragen rondom hun informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering. Roel is uw aanspreekpunt voor deze vragen waarna hij u in contact brengt met de juiste adviseur(s) van Telengy om deze complexe vraagstukken op te lossen. De transitie naar een hogere informatie intensiteit en slimmere technologieën maken Roel enthousiast.

Waar wilt u dat uw organisatie over 1, 2, of zelfs 5 jaar staat? Daar gaat Roel graat met u over in gesprek om de juiste behoefte te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst kan samen met u bepaald worden welke ondersteuning uw organisatie het beste kan gebruiken. Uiteindelijk haalt de klant niet één, of meerdere, adviseur(s) in huis om een probleem op te lossen, maar een betrokken partner die meedenkt en adviseert naar een betere, duurzame toekomst.

Contact

Mobiel 06 50 43 15 77

E-Mail: r.ottens@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Roel

 • Informatiemanagers en netwerken

  Deze artikelen zijn tot stand gekomen door observaties van collega’s en informatiemanagers in het wild. In 2022/2023 heeft een informatiemanager aan kennis en projectmanagementvaardigheden niet meer genoeg. De informatiemanager is een ambassadeur geworden van digitalisering en digitale technologie. Hij/Zij beweegt zich tussen afdelingen, groepen, netwerken en organisaties en tot slot vertelt de informatiemanager het mooie […]

 • Portfoliomanagement voor dataprojecten (2)

  In de oktober editie van Overheid in Beweging schreven we met ‘Portfoliomanagement voor dataprojecten (1)’ een introducerend artikel over de meerwaarde van portfoliomanagement bij het inbedden van datagedreven werken in de bedrijfsvoering van lokale overheden. Centraal hierin staat de ‘Datatafel’, een stuurgroep/team die verantwoordelijk is voor: inventariseren van dataprojecten, door informatiebehoefte te identificeren en maatschappelijke […]

 • Portfoliomanagement voor dataprojecten

  Gemeenten zijn goed op weg met datagedreven werken, meestal is het onderwerp opgenomen in een i-visie, er is datastrategie opgesteld en de eerste pilots werpen hun vruchten af. Nu is het tijd om datagedreven werken onderdeel te maken van de bedrijfsvoering en daarmee de strategische doelstellingen van de gemeente te ondersteunen. Met onderdelen portfoliomanagement kunnen […]

 • Kies een cloud leverancier met zorg en aandacht

  De ‘cloud’ is een fenomeen waar steeds meer overheden van gebruik maken. Zijn overheden momenteel in staat om goede en verantwoorde afspraken te maken met cloud leveranciers? Roel Ottens in gesprek met Frank Huijbregts.   Steeds meer gemeenten maken gebruik van clouddiensten. Uit onderzoek van Autoriteit Consument & Markt (ACM) blijkt dat in 2021 de […]

 • Naar een volwassen dataorganisatie, maar waar naartoe?!

  Het eerste dashboard is opgeleverd, management wordt maandelijks gevoed met rapportages over de stand van zaken van enkele afdelingen. De eerste stappen naar datagedreven werken zijn gezet. Maar met elk dashboard en elke rapportage ontstaan er nieuwe vragen, en nog meer nieuwe behoeftes. De vraag overstijgt de capaciteit om te leveren. Het datateam loopt vast […]

 • De eerste stappen naar datagovernance

  Om goed datagedreven te kunnen werken is het nodig dat gemeentelijke data structureel domeinoverstijgend beschikbaar zijn en deze verrijkt worden met databronnen van ketenorganisaties en openbare bronnen. Structureel werken met data kan alleen wanneer de data vindbaar, toegankelijk, betrouwbaar en integer zijn. Dit zorgt voor een zodanig kwalitatief niveau dat de eindgebruiker/vakspecialist de juiste conclusies […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud?

  Blog 1 – Het belang van doelen Blog 2 – Teamontwikkeling Blog 3 – Energie en belasting Meer weten? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk Kersten, adviseur bij Telengy, via tel. nr. 06 49 89 06 00, a.kersten@telengy.nl of Roel Ottens, commercieel manager, 06 50 43 15 77, r.ottens@telengy.nl.

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Energie en belasting

  Zodra topsporters concrete doelen hebben gesteld en een optimale prestatieomgeving hebben gecreëerd samen met hun team, kunnen ze zich richten op het daadwerkelijk beter worden. Dat kan in een enkele training, maar ook in een bepaalde periode, bijvoorbeeld richting een belangrijke wedstrijd. Door het lichaam van atleten te belasten, deze vervolgens herstellen en opnieuw te belasten is het beter voorbereid op […]

 • Hoe gaat de overheid voor goud? Teamontwikkeling

  Zoals besproken is het van belang voor topsporters om te weten wat er nodig is om écht beter te worden. Daarom werd er in de eerste blog het belang van doelen stellen besproken. Maar als atleten dromen en doelen hebben gesteld, dan is nog niet zeker dat ze deze behalen. Zij zijn daarvoor op zoek naar een optimale prestatieomgeving waarin […]

 • Inschrijving leergang Informatie & Innovatie 2023 gestart

  Ook in 2023 verzorgt Telengy de leergang Informatie & Innovatie. Deze leergang biedt in zes modules inspirerende ervaringen en handvatten voor je dagelijkse praktijk. Daarnaast kun je gebruik maken van onze kennisbank en helpdesk. Inschrijven kan als individu (tot 1 februari 2023) of als organisatie. Klik op Leergang Informatie & Innovatie 2023 voor meer informatie. […]

 • Kunstmatige intelligentie en de mens

  “Wanneer is het keerpunt dat deze software niet alleen maar interpreteert maar ook vertelt wat de mens moet doen?” Gemeenten gaan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dit gaat om verantwoord omgaan met milieu, mensen en maatschappij. Het gebruik van kunstmatige intelligentie, zelfstandig of via diensten en producten van andere bedrijven kan haaks op maatschappelijke verantwoord […]

 • Ondertussen in…

  Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode: Gemeente Stichtse Vecht De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie transparanter te worden richting de burger. Om dit […]

 • Kunstmatige intelligentie en milieu

  “Het berekenen van een zogenoemd NLP-model[1] kost 300 kilogram CO2 uitstoot, dit is te vergelijken met de uitstoot van vijf benzine auto’s over hun gehele levensduur, inclusief hun productie, of 125 retour vluchten van New York naar Beijing.” Universiteit van Massachusetts Gemeenten gaan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dit gaat om verantwoord omgaan met milieu, […]

 • Leergang informatie & innovatie: in controle met i-governance

  Gemeenten leveren meer dan tweehonderd verschillende producten en diensten aan haar inwoners en bedrijven. Dit gaat bijvoorbeeld van het verstrekken paspoorten/rijbewijzen, het onderhouden van de openbare ruimte, opstellen van omgevingsplannen tot het leveren van jeugdzorg. Totaal verschillende producten waarbij de informatiebehoefte steeds anders is. Deze informatiebehoefte wordt door de groeiende digitalisering steeds groter, en door […]

 • Welke achternaam krijgt mijn dochter?

  Een discussie van elk modern stel was welke achternaam het eerstgeboren kind gaat krijgen. Het wetsvoorstel dat op 13 september 2022 is aangenomen door de Tweede Kamer kan hier een einde aan maken. Na vaststelling door de Eerste Kamer kan het kind beide achternamen krijgen. Discussie rond een mooie gebeurtenis Ik ben een kersverse vader […]

 • Leergang informatie & innovatie: flexibele en schaalbare architectuur bij gemeenten

  Gemeenten leveren meer dan tweehonderd verschillende producten en diensten aan haar inwoners en bedrijven. Dit gaat bijvoorbeeld van het verstrekken paspoorten/rijbewijzen, het onderhouden van de openbare ruimte, opstellen van omgevingsplannen tot het leveren van jeugdzorg. Totaal verschillende producten waarbij de informatiebehoefte steeds anders is. Deze informatiebehoefte wordt door de groeiende digitalisering steeds groter, en door […]

 • Kennissessie digitale technologie voor raadsleden

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij en colleges vormen zich. Tijd om één van de belangrijkste vraagstukken uit de samenleving op de agenda te zetten: ons digitaal bestuur. Digitalisering heeft een ingrijpende consequentie voor onze publieke waarden. We kunnen hier alleen collectief op reageren en er bestaat hiervoor geen beter orgaan als de gemeenteraad. Nog weinig aandacht […]

 • Grip op datagedreven werken (4)

  “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” Johan Cruijff Datagedreven werken is een begrip dat steeds meer genoemd wordt in de wandelgangen van gemeenten. Om de onderlinge samenhang van data projecten te waarborgen is er grip nodig. Dit kan een gemeente ondersteunen om efficiënt en effectief doelstellingen te realiseren. Daarnaast zorgt het voor […]