Home » Adviseurs » Roel Ottens

Roel Ottens

Profiel

Als oud-adviseur verstaat Roel missies en visies in het publieke domein met betrekking tot het duurzaam bijdragen aan de Nederlandse samenleving. In zijn rol als commercieel manager kan Roel samenwerken met publieke organisaties, en tegelijkertijd zijn kwaliteiten optimaal benutten door verbindingen te leggen tussen uw organisatie en de adviseurs van Telengy.

Overheidsorganisatie krijgen steeds meer vragen rondom hun informatievoorziening, dienstverlening en bedrijfsvoering. Roel is uw aanspreekpunt voor deze vragen waarna hij u in contact brengt met de juiste adviseur(s) van Telengy om deze complexe vraagstukken op te lossen. De transitie naar een hogere informatie intensiteit en slimmere technologieën maken Roel enthousiast.

Waar wilt u dat uw organisatie over 1, 2, of zelfs 5 jaar staat? Daar gaat Roel graat met u over in gesprek om de juiste behoefte te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst kan samen met u bepaald worden welke ondersteuning uw organisatie het beste kan gebruiken. Uiteindelijk haalt de klant niet één, of meerdere, adviseur(s) in huis om een probleem op te lossen, maar een betrokken partner die meedenkt en adviseert naar een betere, duurzame toekomst.

Contact

Mobiel 06 50 43 15 77

E-Mail: r.ottens@telengy.nl

LinkedIn profiel adviseur

Recente artikelen van Roel

 • Alle ruimte voor opkomende technologieën

  In de werkagenda waardengedreven digitaliseren staat dat de overheid gaat anticiperen op opkomende technologieën. In het verleden bleek de overheid niet altijd in staat dit soort technologieën, zoals autonome systemen, te begrijpen en optimaal te benutten. Een doelstelling is om een aantal labs in te richten waar de overheid en maatschappelijke actoren samenwerken in de […]

 • Aan de lippen van een informatiemanager…

  Veel informatiemanagers kennen het; je komt thuis van jouw werkdag vol met energie, eindelijk heb je een digitale oplossing gevonden voor dat prangende vraagstuk in de organisatie. Je vertelt over de vooruitstrevende technologie die gebruikt gaat worden, de kwalitatieve data die is vrijgegeven en je tafelgenoot kijkt je glazig aan… De inhoud van ons werk […]

 • Data-opleiding Telengy

  Telengy adviseert steeds meer gemeenten en andere decentrale overheden over het gebruik van data en dataoplossingen. Het is een significant onderdeel geworden van de informatievoorziening binnen de overheid. Twaalf adviseurs bundelen de krachten om hun kennis en vaardigheden uit te breiden op dit gebied. Zij startten hiervoor met een data-opleiding waarin de basisonderwerpen van werken […]

 • Robotica in het sociaal domein

  In het maatschappelijk debat worden technologische innovaties (zoals robotica) vaak genoemd als oplossing voor vraagstukken in de zorg. In de praktijk lijkt het vooral nog te gaan om kleinschalige experimenten, waarbij organisaties onderzoeken welke rol ‘zorgrobots’ precies kunnen spelen. Het is belangrijk voor gemeenten om aan te sluiten bij dit soort pilots met zorgaanbieders om […]

 • Informatiemanagers en digitale empathie

  Deze artikelen zijn tot stand gekomen door observaties van collega’s en informatiemanagers in het wild. Digitale empathie is noodzakelijk voor een informatiemanager om de vakinhoudelijke domeinen en digitale technologie beter te verbinden. Er bestaat namelijk een kloof waardoor digitale oplossingen soms het probleem worden. In 2023 heeft een informatiemanager aan kennis en projectmanagementvaardigheden niet meer […]

 • Het algoritmeregister wordt opgezet in 2023, maar wat kunnen we nu al doen?

  Wacht niet langer, we zijn al laat! Steeds meer beslissingen bij gemeenten worden genomen op basis van data en slimme algoritmen. Ook deze vorm van datagedreven werken draait om de waarde die het toevoegt. Tegelijkertijd worden processen en besluitvorming hiermee abstracter en is het essentieel om daar grip op te houden en transparant te zijn […]

 • Informatiemanagers en netwerken

  Deze artikelen zijn tot stand gekomen door observaties van collega’s en informatiemanagers in het wild. In 2022/2023 heeft een informatiemanager aan kennis en projectmanagementvaardigheden niet meer genoeg. De informatiemanager is een ambassadeur geworden van digitalisering en digitale technologie. Hij/Zij beweegt zich tussen afdelingen, groepen, netwerken en organisaties en tot slot vertelt de informatiemanager het mooie […]

 • Portfoliomanagement voor dataprojecten (2)

  In de oktober editie van Overheid in Beweging schreven we met ‘Portfoliomanagement voor dataprojecten (1)’ een introducerend artikel over de meerwaarde van portfoliomanagement bij het inbedden van datagedreven werken in de bedrijfsvoering van lokale overheden. Centraal hierin staat de ‘Datatafel’, een stuurgroep/team die verantwoordelijk is voor: inventariseren van dataprojecten, door informatiebehoefte te identificeren en maatschappelijke […]

 • Portfoliomanagement voor dataprojecten

  Gemeenten zijn goed op weg met datagedreven werken, meestal is het onderwerp opgenomen in een i-visie, er is datastrategie opgesteld en de eerste pilots werpen hun vruchten af. Nu is het tijd om datagedreven werken onderdeel te maken van de bedrijfsvoering en daarmee de strategische doelstellingen van de gemeente te ondersteunen. Met onderdelen portfoliomanagement kunnen […]

 • Kwantumtreinreis

  Op Innsbruck stapte ik op de Night Jet, de nachttrein naar Amsterdam. Het is altijd weer een kansspel met wie je de coupe deelt. Ik had geluk, een Fransman en Indiër. Terwijl skileraren buiten ons compartiment “tjikke tjakke ho ho ho” lallen, ontdekte ik dat de Fransman graag hondentrainer wilde worden en dat de jonge […]

 • Ondertussen in…

  Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode. Gemeente Lelystad Het eerste gesprek vond plaats vanaf Curacao waar Stella Mol op vakantie was, maar zelfs over […]

 • Het trainen van datageletterdheid

  Een datacultuur is een goede basis voor het ontwikkelen van datageletterdheid. Voor een organisatie die met data werkt, is het zaak de juiste condities te creëren. Eén onderdeel is het trainen van medewerkers. Nu-meting (behoefteanalyse) Een ‘nul’-meting is op dit onderwerp niet van toepassing, veel medewerkers hebben al kennis van data. Een nu-meting geeft inzicht […]

 • Wat is een datacultuur?

  Het kunnen creëren van waarde met data is zeer afhankelijk van de cultuur in een organisatie. Om als gemeente succes te hebben met data moeten medewerkers datageletterd zijn. Hiervoor is een datacultuur nodig. In twee artikelen nemen we deze cultuur onder de loep: Wat is een datacultuur? Hoe creëer je een datacultuur? Datacultuur In een […]

 • Het zelfstigma van overheidsorganisaties

  Een groot deel van mijn week besteed ik aan maatschappelijke digitale vraagstukken. Hierin ben ik kritisch op o.a. processen, organisaties, samenwerkingen, visies en strategieën. Soms bekruipt mij het gevoel dat de toekomst met digitale technologie niet beter wordt. Ik ben niet de enige: columns, films en romans confronteren ons al sinds het ontstaan van digitale […]

 • Uw eerste stap naar Wmebv-volwassenheid!

  De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer heeft een behoorlijke impact op de producten en diensten van een gemeente. Met behulp van een quickscan geeft Telengy overzicht en inzicht, zodat de organisatie weet welke stappen er nog gezet moeten worden. Meer informatie vind je in de toelichting Wmebv Quickscan.

 • Borg gemeentelijke zeggenschap bij deelname datacoöperatie

  Data is een belangrijke factor bij het verbeteren van de bedrijfsvoering en dienstverlening van gemeenten. Het verzamelen van data en de verwerking daarvan zijn essentieel voor de digitalisering en automatisering. Om dit beter mogelijk te maken centraliseren en consolideren gemeenten data in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld in bedrijfsvoeringsorganisaties of coöperaties. In deze verbanden worden verscheidene oplossingen ontwikkeld […]

 • Instrumentele technologische visie belemmert (lokaal) politiek debat

  In het Global Risk Report van het World Economic Forum (WEF) worden de grote risico’s en trends genoemd waarmee de wereld op korte en lange termijn te maken zal krijgen: klimaat, migratiestromen en de effecten van digitale technologieën. Waar de eerste twee onderwerpen veel aandacht krijgen, zijn de effecten van digitale technologie op onze samenleving […]

 • Afsluiting enerverende Leergang Informatie & Innovatie

  In het afgelopen jaar is de gemeente Hoeksche Waard samen met Telengy door Nederland gereisd om meer te leren over Informatie en Innovatie. In het oude Raadhuis van Oud-Beijerland kwamen wij nog een laatste keer bijeen om alle opgehaalde informatie te vertalen naar de praktijksituatie van de gemeente. Bij de start werd eerst stil gestaan […]