Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode.

Gemeente Bergen (L)

De gemeente zocht een adviseur die een gedetailleerde foto kan maken van de I&A-organisatie en deze te verrijken met een perspectief van wat er nodig is op I&A-gebied om daarmee de bedrijfsvoering en dienstverlening goed te (blijven) ondersteunen. We nemen een tal van thema’s mee, waaronder Cloud strategie, I&A-organisatie, informatiebeveiliging en privacy (inclusief continuïteit en uitwijk), devices en werkplek, digitale dienstverlening, financieel inzicht/overzicht I&A, inclusief forecast en transparantiewetten. Ger Manders gaat aan de slag.

Gemeente Leiden

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) benadrukt de zorgplicht voor bestuursorganen om te zorgen voor passende ondersteuning van burgers bij dienstverlening. Dit is slechts een onderdeel uit de Wmebv die per 1 januari 2025 in werking treedt. Een uitdaging zeker ook voor de gemeente Leiden die ook voor de gemeenten Zoeterwoude, Leiderdorp en Oegstgeest werkt. Eline van Lieshout staat hiervoor aan de lat als projectleider implementatie Wmebv

Visma Roxit

Visma Roxit levert Rx.Mission en Telengy past de applicatie naadloos aan op gemeenten, althans dat is wat Jenny Loonen gaat doen voor verschillende gemeenten in Nederland.

Gemeente West Betuwe

In de gemeente West Betuwe is behoefte aan sturings- en management informatie in het sociaal domein. Tim van der Pol heeft de kennis van het sociaal domein, de applicaties en datagedreven oplossingen en gaat bij de gemeente een monitor ontwikkelen.

De Kempengemeenten

Jenny Loonen gaat twee vakspecialisten coachen en ondersteunen bij het ontwikkelen van SmartDocuments.

Gemeente Hoeksche Waard

Het financiële systeem is de kern van een goede bedrijfsvoering. Om hier goed gebruik van te maken is er overzicht nodig. Han de Ridder gaat als data-analist in Cognos verschillende inzichten creëren. Tot slot ondersteunt hij functioneel beheer bij de gemeente Hoeksche Waard.

Meer weten?

Voor meer informatie over een van deze trajecten of over de inzet van onze adviseurs, kunt u contact opnemen met Roel Ottens, 06 50 43 15 77 of r.ottens@telengy.nl.