Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

Telengy staat bekend als een deskundig en betrokken partner voor de overheid. Steeds meer overheidsorganisaties (h)erkennen dit en maken gebruik van onze kennis en kunde. In ‘Ondertussen in…’ een selectie van nieuwe opdrachten in de afgelopen periode:

Gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie transparanter te worden richting de burger. Om dit te bewerkstelligen implementeert de gemeente de Wet open overheid (Woo). Onze projectleider, Masja Roselaar, gaat de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren met een werkgroep. Daarnaast zal zij de lijnen uitzetten van het project.

Gemeente Oss

Masja Roselaar start daarnaast als projectleider migratie Obsurv bij de gemeente Oss. Een opdracht die zij goed kan uitvoeren, omdat ze kennis combineert vanuit verschillende werkomgevingen: migraties heeft zij begeleid bij Centric, de applicatie kent zij vanuit de ABG-gemeenten en het domein van haar ervaringen bij Grontmij GIS & ICT.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Het artikel WMEBV, wat moet ik er mee? krijgt veel reacties, ook de GBLT heeft interesse getoond. Het doel van de WMEBV is, kort gezegd, dat burgers en bedrijven op termijn alle zaken met de overheid digitaal kunnen uitvoeren. Willem Isendoorn inventariseert de mogelijkheden bij GBLT.

Meer weten?

Voor meer informatie over een van deze trajecten of over de inzet van onze adviseurs, kunt u contact opnemen met onze commercieel manager Roel Ottens via telefoonnummer: 06 50 43 15 77 of via e-mail: r.ottens@telengy.nl.