Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

…de maand juni met oplopende temperaturen: Een greep uit de nieuwe opdrachten van Telengy Management & Advies.

Coördinator WMO

In de gemeente Beekdaelen hebben we al hard meegewerkt aan de herindeling. Inmiddels timmert de gemeente stevig aan de weg. Telengy-adviseur Teuntje Brouns start per 1 juli met coördinerende werkzaamheden Wmo.

Informatieadviseur Waddinxveen

Willem Isendoorn is als adviseur gevraagd om een aanbesteding te begeleiden bij de gemeente Waddinxveen. Het advies richt zich op de Europese aanbesteding van applicaties voor burgerzaken en gegevensmakelaar. Het project bestaat uit twee delen:

Deel I: de aanbesteding

  • Inventarisatie informatiebehoefte applicaties
  • Inventarisatie applicatielandschap en relevante koppelingen en raakvlakken met andere applicaties
  • Programma van Eisen en Wensen
  • Opdrachtomschrijving aanbesteding
  • Aanbestedingsdocumenten (samen met inkoopadviseur opstellen)
  • Beantwoorden van vragen tijdens de Nota van Inlichtingen
  • Beoordelen van ontvangen inschrijvingen

Deel II: de implementatie

  • Technische installatie van de applicaties, conform Programma van Eisen en Wensen
  • Functionele implementatie (inrichting, training, organisatie van applicatiebeheer, overdracht gebruikersorganisatie) van de applicaties, conform Programma van Eisen en Wensen
  • Nazorg en overdracht aan proceseigenaar en beheerorganisatie

Tenslotte

Graag wil ik nog twee adviseurs aanbevelen waarmee u in gesprek kunt gaan:

Wouter Le Febre is een betrokken adviseur, die het liefst in samenwerking met uw medewerkers de organisatie verandert. Hij vertaalt op een enthousiasmerende manier complexe onderwerpen zoals informatiebeveiliging en privacy naar uw dagelijkse praktijk.

Ajmal Sayedi is een ondernemer in hart en nieren. Zijn kracht is het vertalen van vragen van de bedrijfsvoering naar software en vice versa. Ajmal is beschikbaar voor de implementatie van software voor de Omgevingswet en functioneel beheer.

Meer weten?

Voor meer informatie over een van deze trajecten of over de inzet van onze adviseurs, kunt u contact opnemen met onze commercieel manager Roel Ottens via telefoonnummer: 06 50 43 15 77 of via e-mail: r.ottens@telengy.nl.