Home » Actueel » Ondertussen in…

Ondertussen in…

Fris beginnen met een nieuwe opdracht? Een aantal adviseurs stort zich op nieuwe onderwerpen in 2022.

Wet Open Overheid

Jacob Ubbels en Rik Duijmelinck gaan bij de gemeente Altena bezig met het thema transparantie en het belang van openbaarheid van publieke informatie.

VIK Bibob Onderzoek

De wet Bibob is sinds 2003 van kracht. Hiermee kunnen bestuursorganen, zoals gemeenten, voorkomen dat criminelen misbruik maken van hun dienstverlening. Dankzij de Wet Bibob is er een wettelijke grondslag voor de inzet van een VIK en hebben gemeenten meer armslag om onderzoek te doen naar de integriteit van een aanvrager.

De Taskforce Regionaal Informatie en Expertisecentrum Brabant-Zeeland hebben Dirk Moree en Arno van Waesberghe gevraagd te onderzoeken wat de behoefte bij gemeenten is om meer geautomatiseerd gebruik te maken van de reeds aanwezige informatiesystemen om deze als informatieknooppunt in te zetten binnen het eigen Bibob-onderzoek.

Fixi

Stella Mol is gevraagd door gemeente Arnhem om een analyse te doen van het functioneren van het systeem Fixi.

Projectleider Omgevingswet

Het thema Omgevingswet was Harrie Dahlmans niet onbekend, de gemeente waar hij de opdracht uitvoert is wel nieuw. Gemeente Meierijstad en Harrie succes!

Informatie coaches

Twee adviseurs zijn bij verschillende gemeenten gevraagd als informatiemanager, niet alleen om werkzaamheden op te pakken maar ook om teams en individuen te coachen naar een hoger niveau. Willem Isendoorn gaat dit doen bij de gemeente Epe en Eric Leroi bij de gemeente Voorst.

Leergang informatie en innovatie

De gemeente Hoeksche Waard richt zich op de toekomst, maar wat is er allemaal in de toekomst op het gebied van informatievoorziening te verwachten? Jacob Ubbels en Roel Ottens organiseren hiervoor een leergang met sprekers door het gehele land.

Meer weten?

Voor meer informatie over een van deze trajecten of over de inzet van onze adviseurs, kunt u contact opnemen met onze commercieel manager Roel Ottens via telefoonnummer: 06 50 43 15 77 of via e-mail: r.ottens@telengy.nl.